Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:123

 • 2017-11-01

  Ny forskarpodd – 68-revolutionen med Kjell Östberg

  Nu har november månads forskarpodd släppts. I det här avsnittet får du lyssna till Kjell Östberg prata om 68-revolutionen och dess betydelse för dagens samhälle.

 • 2017-04-20

  Vittnesseminarium: Barn i gränsland

  Samtidshistoriska institutet anordnar den 27 april ett vittnesseminarium om bemötandet av ensamkommande flyktingbarn. Tanken är att de som varit medverkande i en historisk händelse, vittnen, har något att berätta om processen. Det är vittnenas egna berättelser och erfarenheter av det som hände med de ensamkommande barnen efter 2014/2015 som ska diskuteras. Hur ser de medverkande på händelserna idag? Hur gick bemötandet till?

 • 2017-02-03

  Ulf Larsson har lämnat oss

  Ulf Larsson, som under åren 2005-2010 var ordförande för Samtidshistoriska institutets vetenskapliga råd, är död, till stor sorg för familj och vänner.

 • 2016-01-22

  Professor Norbert Götz utnämnd som medlem till en internationell granskningspanel

  Professor från Södertörns högskola granskar dansk forskning

 • 2015-10-22

  Moralisk ekonomi – nya perspektiv på humanitär hjälpverksamhet

  Lektor Katarina Friberg och professor Norbert Götz vid Södertörns högskola är redaktörer för ett nyutkommet specialnummer av tidskriften Journal of Global Ethics.

 • 2015-05-26

  Vittnesseminarium 2/6: Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten

  Efter järnridåns fall omdefinierade Norden sin position. Den etablerade nordiska identiteten utmanades av EU-samarbetet, av Baltikumfrågan och av visioner om ett dynamiskt Östersjösamarbete. Vid ett vittnesseminarium på Södertörns högskola den 2 juni avslöjar tre centrala aktörer hur de tänkte: Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck.

 • 2015-02-11

  Ny bok: Stockholms moderna politiska historia

  För första gången utkommer en vetenskapligt hållen men samtidigt populärt berättande bok om Stockholms kommunalpolitik de senaste 70 åren. Författaren Torbjörn Nilsson är professor i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

 • 2015-02-09

  Ny bok om det öppna samhällets paradoxer

  ”Det öppna samhället” har sedan kalla krigets slut och globaliseringens frammarsch blivit en central metafor för den liberala demokratin och den fria marknaden. Begreppet är vagt och rymmer många motsättningar. Detta belyses i en ny bok från Södertörns högskola: “The Paradox of Openness: Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus”.

 • 2014-11-21

  När räntan gick i taket - vittnesseminarium om valutakrisen 1992

  Bengt Dennis, Mona Sahlin, Olle Wästberg, Lena Melin och PeO Edin berättar vid vittnesseminariet "När räntan gick i taket" den 11 december.

 • 2014-10-20

  Demokratin i Sverige och Finland kartläggs inför Finlands 100-årsjubileum

  Stort forskningsprogram ser på demokratins drivkrafter i Finland och Sverige 1890-2020.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier

Fler sökträffar

Gå till sida:123