Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-10-31

  Södertörns högskola får tillstånd för ett nytt forskarutbildningsområde

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskapliga studier.

 • 2017-06-16

  Lärarutbildningens avslutningsceremoni torsdag den 8 juni 2017

  I en fullsatt aula firades årets avslutningsceremoni för lärarstudenter som tog examen HT16/VT17. Under ceremonin bjöds det på tal av Lärarutbildningens akademiske ledare, Anders J Persson, körsång och underhållning från rapparen Seluah.

 • 2016-08-22

  Europeiskt möte i Riga om medie- och informationskunnighet, MIK

  I slutet av juni hölls det andra Europeiska mötet kring Medie- och informationskunnighet (MIK); Second European Media and Information Literacy, i Riga, Lettland. En av deltagarna var Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Södertörns högskola och profilansvarig för Medie- och informationskunnighet (MIK) inom lärarutbildningen.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier