Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:123

 • 2018-01-09

  Disputationer som skedde i december

  Under december månad disputerade fem av Södertörns högskolas doktorander: Josefine Larsson i miljövetenskap, Roman Horbyk i media- och kommunikationsvetenskap, Karin Jonsson i historia, Julia Velkova i media- och kommunikationsvetenskap och Natasja Börjeson i miljövetenskap.

 • 2017-09-04

  September månads forskarpodd

  Elinor Andrén är lektor i naturgeografi och en av Södertörns Östersjön- experter. Månadens forskarpodd är ett samtal om forntida miljöförändringar jämfört med dagens.

 • 2017-02-16

  Samarbete vid sedimentprovstagning utanför Västervik

  Den 6 februari var marinarkeolog Johan Rönnby, doktorand Olena Vinogradova, docent Elinor Andren och docent Thomas Andren från institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik i Västervik och tog sedimentprover för ett fältprojekt.

 • 2017-02-07

  Disputation: Levande deltagande ger levande hav

  Världens hav är i kris. Med ett stort internationellt tryck för att skydda dem har den svenska regeringen satt ambitiösa mål för etablering av marina reservat. Beslutsfattare och forskare har höga förväntningar på att lokalt deltagande underlättar etableringen. Men utan verkliga möjligheter för lokalt deltagande att påverka besluten så verkar förväntningarna orealistiska, med allvarliga konsekvenser för legitimitet av miljöskydd.

 • 2017-01-09

  TänkOm! - Designtävling för medieteknik- och journalistikstudenter

  ”TänkOm!” är en lekfull designtävling för studenter på utbildningsprogrammen Journalistik och multimedia och IT Medier och Design på Södertörns högskola.

 • 2016-12-01

  Skogsprogrammet under lupp

  Som enda forskare från Södertörns högskola var Johanna Johansson med på listan när Formas delade ut sina anslag till ”Framtidens forskningsledare” i november. Nu ska hon studera det svenska skogsprogrammet – och om det kan göra skillnad när skogen både ska försvara oss mot klimathotet och vara en plats med ett rikt växt- och djurliv.

 • 2016-06-16

  Nytt projekt ska utveckla småföretag i skärgården

  Södertörns högskola är en av parterna i ett nytt projekt som ska utveckla företagandet i skärgården i Sverige och i Finland. Projektet finansieras av Central Baltic-programmet som är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Budgeten är 1,6 miljoner euro, cirka 15,7 miljoner svenska kronor.
  – Vi kommer bland annat att inventera företagsbestånd och affärsmodeller i skärgården, bygga upp en databas för forskning och sprida kunskap, säger Paulina Rytkönen, docent på Södertörns högskola, tillika samordnare för högskolans deltagande i projektet.

 • 2016-04-29

  Ny forskning visar hur Östersjöns miljö kan förbättras

  Östersjöns miljö kan förbättras, men det är bråttom. Dessutom finns det grundläggande problemområden som dagens miljöarbete inte kan lösa.

 • 2015-09-08

  Välkommen till en heldag om Östersjöns miljöhistoria

  Är det verkligen sant att bottnarna i Östersjön är döda? Vad kan 15 000 år gamla kiselalger skvallra om klimatutvecklingen? Hur breder en inlandsis ut sig?
  Det är exempel på frågor som får svar på Södertörns högskolas heldag om Östersjöns miljöhistoria som äger rum den 30 september. Högskolan välkomnar både forskare, media och allmänhet.

 • 2015-05-25

  Lantbrukare viktiga för att rädda Östersjön

  Om lantbrukare får rätt förutsättningar att agera kan de bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön. Men det krävs bättre incitament och organisering på lokal nivå för att stimulera lantbrukares deltagande.
  Den slutsatsen drar Frida Franzén i en ny doktorsavhandling i miljövetenskap. Hennes avhandling är resultatet av ett samarbete mellan Södertörns högskola och KTH, med finansiering från Östersjöstiftelsen. Avhandlingen försvaras den 28 maj på KTH.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier

Fler sökträffar

Gå till sida:123