Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

  • 2018-12-01

    Advokat Biörn Rieses granskning publicerad

    Fredag den 30 november överlämnade advokat Biörn Riese rapporten avseende det utredningsuppdrag han har fått från Södertörns högskolas styrelse gällande granskning av högskolans interna hantering av händelserna kopplade till kulturföreningen Forum till högskolans styrelse.

    Efter att rapporten sekretessprövats av jurist, finns nu rapporten att ta del av här.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier