Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-11-25

  Akademin accepterar inte trakasserier

  Kraften i kampanjen #Akademiuppropet är stor och jag som rektor och vi i ledningen följer den med största allvar i vårt arbete för att fullfölja det ansvar som vi har: att akademin ska vara en plats helt fri från alla sorters trakasserier.

  Det krävs både goda arbetsmiljöer och ett gott ledarskap för att kunna förhindra osunda kulturer där kränkande behandling av olika  slag kan frodas. Här ligger ett stort ansvar på landets  universitetsledningar att föra en aktiv och öppen dialog om dessa frågor med såväl studenter som medarbetare. Alla ledare på olika nivåer inom akademin har till sin uppgift att arbeta förebyggande, hitta former för  att skyndsamt hantera misstankar om att trakasserier förekommit och  därefter agera utifrån gällande lagstiftning. Vi har system för detta  redan idag och jobbar aktivt med det inte minst tillsammans med våra studenter.

  Sexuella trakasserier ska inte förekomma på Södertörns högskola. Dåliga kulturer som möjliggör att trakasserier får  fortsätta och att de som gör sig skyldiga till sådana inte ställs till  svars, kan inte på något sätt accepteras inom akademin. Vi ska tvärtemot alltid uppmuntra till att misstänkta trakasserier lyfts fram i  ljuset så att vi kan agera. En positiv effekt av kampanjen  #Akademiuppropet hoppas vi är att denna viktiga fråga hålls vid liv  inom lärosätena och ger en medvetenhet som ökar benägenheten att anmäla, uppmärksamma och stoppa sexuella trakasserier.

  Vi planerar nu för hur vi ska konkretisera arbetet mot trakasserier, och jag kommer att återkomma inom kort i frågan.
  Rektor Gustav Amberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier