Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-12-20

  Vill du studera redan i vår?

  Till några av Södertörns högskolas program och till många kurser kan du fortfarande göra en sen anmälan inför vårterminen.

  På antagning.se kan du se vilka kurser och program som är öppna för sen anmälan. När du gör en sen anmälan antas du i mån av plats. På antagning.se finns också mer information om antagningsprocessen och hur du går till väga vid en sen anmälan. Att en utbildning är öppen för sena anmälningar är inte en garanti för att du kommer att antas. Sök så snart som möjligt för att öka din chans att komma in.

  Program och kurser på grundnivå
  Samtliga program på grundnivå som är öppna för sen anmälan hittar du här. 

  På Södertörns högskola ges kurser inom många olika ämnen, till exempel engelska, filosofi, historia, medieteknik, miljövetenskap, nationalekonomi, retorik och statsvetenskap. Vill du läsa fristående kurser hittar du kurserna som är öppna för sen anmälan här

  Studenter på campustorget.
  Program och kurser på avancerad nivå

  Har du redan studerat på grundnivå? I vår startar också några av högskolans magister- och masterprogram. För andra gången ges Masterprogrammen i konstvetenskap samt estetik.

  Du hittar alla magister- och masterprogram som är öppna för sen anmälan här.

  Kurserna på avancerad nivå listas här

  Varmt välkommen att söka till Södertörns högskola!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier