Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-11-19

  Ansökan om ställning som studentkår

  Det är återigen dags för studentsammanslutningar att ansöka om ställning som studentkår vid Södertörns högskola. Sista ansökningsdag är 19 januari 2019.

  Studenter som är med och påverkar sin utbildning utgör en viktig del av Södertörns högskola. Er medverkan och delaktighet behövs för att säkerställa att våra kurser och program utvecklas i rätt riktning. Ni behövs också för att bevaka förutsättningarna för studier vid högskolan.Studenter Blickatorget

  En studentkårs huvudsakliga uppgift är just detta: att bevaka och medverka i utvecklingen och förutsättningar för studier vid lärosätet. Detta görs genom att kåren har representanter i olika organ på högskolan och deltar i besluts- och beredningsprocesser. 

  Sedan kårobligatoriet försvann 2010 utses studentkår vid Södertörns högskola av högskolans styrelse, något som sker vart tredje år. Studentkåren SöderS har haft ställning som studentkår på Södertörns högskola sedan 2010. Läs mer om bakgrund, vad som räknas som studentsammanslutning och hur ansökan går till i: Former för inrättande av studentkår vid Södertörns högskola. 

  Studentsammanslutningar kan nu ansöka om att få ställnings som studentkår under kommande treårsperiod som omfattar 1 juli 2019 till 30 juni 2022. Sammanslutningens verksamhet måste stämma överens med högskolans alla utbildningar, vara demokratiskt uppbyggd och representera alla studenter inom hela verksamhetsområdet. 

  Läs mer om ansökan i: Ansökan om ställning som studentkår vid Södertörns högskola

  Ansökningsperiod: 2018-11-19 till 2019-01-19

  Ansökan ska ställas till Södertörns högskolas styrelse, en elektronisk version skickas via e-post til registrator@sh.se 

  Har ni fler frågor, kontakta Caroline Ceylan, Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd. Telefon: 08-608 40 51. E-post: caroline.ceylan@sh.se

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier