Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-11-22

  Arv och legitimitet röd tråd i CBEES årliga konferens

  1918 och 1968 har präglat det Europa vi ser i dag. Inte minst Central- och Östeuropa. Detta är temat när CBEES för femte gången bjuder in till årlig konferens.

  Stora imperier föll, nya nationer föddes. Studentrevolt och uppror mot rådande regimer. Få datum har väl präglat Europa så mycket som 1918 och 1968. Nu är de temat för CBEES årliga konferens.

  Affisch CBEES konferens 2018

  – 1918 var året då flera stater förklarade sig som oberoende ur resterna från fallna imperier som Tsarryssland, Preussen och Österrike-Ungern. Finland, Estland, Lettland, Litauen – de firar alla sitt oberoende i år. 1968 såg Pragvåren och studentrevolten i Warszawa. Åren visar på kontrasterna i synen på Europa, det nationalistisk och det kosmopolitiska, socialdemokratisk, säger Irina Sandomirskaja, professor i Kulturstudier vid Södertörns högskola och CBEES.

  Knyter an till både dåtid och nutid

  Sedan 2014 anordnar CBEES, Centre for East European studies, en årlig konferens för att uppmärksamma aktuella frågor som berör Baltikum, Central- och Östeuropa, historiska och samtida.

  – Dessa två årtal, 1918 och 1968, är inte intressanta bara ur ett historiskt perspektiv. Vi vill också lyfta fram dem och debattera dem i förhållande till det sätt som Europa, i synnerhet Baltikum, Central- och Östeuropa, i dag förstår sitt historiska och kulturella arv, säger Tora Lane, lektor och projektforskare på CBEES.

  Ämnet knyter också an till samtiden då det kan användas förstå dagens politiska situation i bland annat Baltikum, Ryssland, Polen och Ungern. Rysslands annektering av Krimhalvön, kritiken mot Europeiska unionen och dess regelverk, som i England lett till Brexit. Samt den så kallade minnesdebatten i Polen, Litauen och andra länder i Öst- och Centraleuropa om hur historia ska skrivas och berättas för att påverka de politiska och sociala mål som sätts upp i dag.

  Ett Europa för alla

  Efter andra världskriget skapades ett Europa för alla, säger Irina Sandomirskaja. En gemenskap baserad på öppenhet, fred och samarbete. När Berlinmurens föll kom fler länder in i den gemenskapen.

  – Nu verkar det som att detta Europa håller på att gå sönder. Vi vill diskutera vad som händer just nu mot bakgrunden av att 2018 också är Europarådets kulturarvsår. Vad händer med Europas 1900-talsarv om sönderfallet blir verklighet. Inte minst med ideal som rättvisa och jämställdhet, säger Irina Sandomirskaja som tillsammans med Tora Lane varit två av dem som tagit fram årets program.

  Talare från hela världenKeynote speaker CBEES conference

  En av årets huvudtalare är Irene Grudzinska-Gross, associate professor vid Princeton university. Hon har i sin forskning bland annat skrivit mycket om förhållandet till judar i Polens historia och den antisemitism som uppstod efter våren 1968. Hon har också engagerat sig i minnesdebatten i Polen och Litauen. 

  Konferensen andre huvudtalare är Gerard Delanty, professor i sociologi samt social och politisk teori vid Sussex university. Han har i sin forskning kritiskt granskat hur Europa förstår och använder sin historia i skapandet av föreställningar om ett kulturellt arv. Och hur detta används som grund gör tankar om politisk legitimitet.

  Utöver dessa två talare är programmet fyllt av spännande samtal och seminarier om identitet, skapandet av nationer, gränsöverskridande samarbeten och arvet från historien. För CBEES och Södertörns högskola blir konferensen en chans att ytterligare utveckla nätverken och forskningen kring området Östersjö- och Östeuropa. Ett fält där CBEES utgör ett viktigt nav.

  Keynote speaker CBEES conference

  – Jag tror att alla som besöker årets konferens kan förvänta sig en djupare förståelse för aktuella problem kring historieskrivning i området, i synnerhet i förhållande till dessa datum och till temat arv, minne och legitimitet, säger Tora Lane

  Konferensen inleds redan på kvällen den 28 november med ett samtal mellan poeten Tomas Venclova. Sen fortsätter aktiviteterna under två dagar, 29 och 30 november. 

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier