Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-12-21

  Historisk avslutning för romska modersmålslärare

  Modersmålslärare i romani chib har precis slutfört en kompetensutvecklande utbildning för obehöriga romska modersmålslärare. Utbildningen på 37,5 högskolepoäng har haft deltagare från hela landet. Avslutningen inleddes högaktningsfull med den internationella romska sången ”Gelem, gelem” som på svenska betyder ”Jag vandrade och vandrade”.

   Gruppbild modersmålslärare vid avslutande utbildning

  Utbildningen har stärkt lärarrollen

  Modersmålslärarna berättar att de med utbildningen har blivit säkrare i sin yrkesroll och kan på ett helt annat sätt än tidigare initiera diskussioner om pedagogiska arbetsmetoder med andra lärare. Flera av dem har, under eller i samband med slutförd utbildning, dessutom fått tillsvidareanställningar i sina kommuner.

  Christina Rodell Olgaç Christina Rodell Olgaç, docent i pedagogik på högskolan, är en av de ansvariga för utbildningen. Hon säger att det är historiskt att så många romer studerat på högskolan samtidigt.

  Hur tror du att utbildningen påverkar den romska gruppen?

  – Det är ett stort symbolvärde för romer att befinna sig på högskolan – i den akademiska miljön. Utbildningen bidrar till en förändrad inställning, där högre utbildning nu börjar ses som en möjlighet för den enskilde individen bland romer.

  Vad betyder utbildningen för Södertörns högskola?

  – Romsk närvaro på högskolan utmanar föreställningar om romer såväl i akademin som i samhället i stort. Det blir ett ömsesidigt lärande. Allt tyder också på att utbildningen för modersmålslärare tillsammans med brobyggarutbildningarna har bidragit till ett ökat intresse för romska frågor bland forskare på högskolan.

  Angelina Dimiter-Taikon Anna Lindqvist

  Från romernas historia till krispedagogik

  Christina Rodell Olgaç har tillsammans med Angelina Dimiter-Taikon och Anna Lindqvist (bilder ovan) varit de ansvariga för utbildningen. De berättar att de mest uppskattade momenten under utbildningen har varit de fördjupade kunskaperna om den egna minoritetens historia – särskilt romernas historia i Sverige eftersom flera av deltagarna inte vuxit upp i landet. Även krispedagogik och posttraumatiskt stressyndrom samt svensk skolhistoria och pedagogiska tanketraditioner har varit uppskattade.

  Utmaningar i hur språket talas

  Kimmo Granqvist En av utmaningarna i utbildningen har varit de många varieteter av språket som har talats bland deltagarna i gruppen och inom minoriteten. Det finns idag inte en standardiserad stavning av språket och det är en mycket omdebatterad fråga i romska sammanhang. Professor Kimmo Granqvist på Södertörns högskola har varit den som har ansvarat för undervisningen i romani chib. Fokus har varit att öka kunskapen om de variationer som finns mellan varieteterna och visa hur språket har utvecklats historiskt och orsakerna till detta. Viktigt har också varit att påvisa influenserna av språkkontakten med andra språk under olika historiska perioder.

  Amaro dive – vår dag!

  Christina Rodell Olgaç avlutade talet till sina studenter med att betona hur oerhört viktiga de romska modersmålslärarnas är för sina elever, både som lärare och som förebilder. Och hur stor roll de har att fylla i arbetet med att öka kunskaperna om romerna och de övriga fyra nationella minoriteterna, precis som läroplanerna föreskriver, men också i samhället i stort. Det här var en historisk dag och den kan inte bättre sammanfattas än med den dikt som lästes innan de romska modersmålslärarna steg ut från Södertörns högskola: en dikt skriven av Ferida Agusi med namnet ”Amaro dive”, ”Vår dag”.

   


  Mer information om 
  uppdragsutbildning för romer på Södertörns högskola:

  Sedan 2012 har Södertörns högskola utbildat över 50 romer i olika uppdragsutbildningar, dels för brobyggare med inriktning mot skola och socialtjänst, dels i den nu avslutade utbildningen av modersmålslärare. På uppdrag av Skolverket har 25 verksamma modersmålslärare i romani chib deltagit i den kompetensutvecklande utbildning, 37,5 hp, för obehöriga romska modersmålslärare på Södertörns högskola (2015-2017). För närvarande pågår också en brobyggarutbildning och ytterligare en ny utbildning av brobyggare startar till våren 2018 på uppdrag av Skolverket och Socialstyrelsen.

  Länkar till mer läsning:

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier