Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-04-05

  "Det finns miljoner möjligheter"

  Södertörns högskola lockar flest andel kvinnliga sökande i landet till medieteknikprogram, visar en genomgång av antalet förstahandssökande till lärosäten runt om i Sverige.

  Sofia Ahlström och Sofia Lundmark håller i post-it med kvinnomärke.Det råder brist på kvinnliga sökande till tekniska program på högskolorna, och flera av de tekniska universiteten och högskolorna satsar mycket på att attrahera kvinnliga studenter. En genomgång som Södertörns högskola gjort av de utbildningar som ligger inom området medieteknik visar att Södertörns högskola toppar när det gäller andelen kvinnliga förstahandssökande.

  Arbetar aktivt för en inkluderande utbildning

  Programmet IT, medier och design lockade 61 % kvinnliga förstahandssökande (132 av totalt 215). Detta kan jämföras med liknande program på Stockholms Universitet som lockade 16 % kvinnor (43 av 273) och KTH:s civilingenjörsutbildning inom medieteknik där 44 % av de som sökte programmet i första hand var kvinnor (73 av 166).

  Sofia Lundmark är programansvarig- Det är glädjande att vi lyckas med det som vi och många andra kämpar med, säger Sofia Lundmark, programansvarig för IT, medier och design. Som programsamordnare för utbildningen så arbetar jag tillsammans med mina kollegor aktivt med att undervisningen och utbildningen ska vara välkomnande och inkluderande.

  Mest sökta programmet i landet

  Södertörns högskolas program inom medieteknik, det vill säga IT, medier och design, Spelprogrammet samt Journalistik och multimedia hör överhuvudtaget till de mest populära utbildningarna i landet inom detta ämnesområde. IT, medier och design på Södertörns högskola är det allra mest sökta programmet i landet med 1307 sökande, före till exempel kandidatprogrammet i digitala medier på Stockholms universitet, (1292) och kandidatprogrammet i datorspelsutveckling, Stockholms universitet (1168).

  Medieteknik postit-lappar– Vi vet att våra utbildningar inom dessa områden har gott rykte, säger Petri Lankoski, programansvarig för spelprogrammen på Södertörns högskola. Det är roligt att se svart på vitt att vi toppar och vi kommer fortsätta jobba för att hålla en minst lika hög nivå framöver.

  Alla siffror är hämtade från söksiffrorna för höstterminen 2017.

   

  ”Det finns miljoner möjligheter”

   Sofia Ahlström är student på IT, medier och design:

   Sofia Ahlström är student på IT, medier och design

  Varför sökte du just till denna utbildning?
  – Jag sökte programmet framförallt för att det är ett brett program som ger mig valmöjligheter i framtiden. Att vi är många kvinnor som läser det är grymt – snart tar vi över branschen också!

  Vad tror du andra lärosäten skulle kunna göra för att locka större andel tjejer till (medie)teknikprogram?
  – Väldigt svårt att säga. Det handlar väl om att arbeta aktivt för ett inkluderande perspektiv generellt på skolan och framförallt inom mansdominerade yrken. Jag tror att det är viktigt att skolan verkligen vill arbeta inkluderande, inte bara när det kommer till könsroller utan också ur ett intersektionellt perspektiv. 

  Vad skulle du vilja säga till tjejer som funderar på att söka ett tekniskt program men tvekar?
  - Kör, det är kul och finns miljoner möjligheter!

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier