Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-05-29

  Disputation: Ett register över livet

  Tänk dig att dokumentera varje dröm du har, fotografera varje objekt din högra hand håller i och filma varje offentlig plats du sitter på i 36 år. Det är exakt vad Alberto Frigos projekt går ut på och han har redan hållit på i 13 år. Han disputerar med sin avhandling ”Life-Stowing from a Digital Media Perspective: Past, Present and Future” den 2 juni.

  Alberto FrigoRedan när Alberto var universitetsstudent i sitt hemland, Italien, hade han ett stort intresse av att försöka komma på sätt att kontinuerligt dokumentera sitt liv. Frustrationen var dock hög eftersom tekniken inte hade vidare hög standard på den tiden.

  - Jag var bland de första som fäste datorer och kameror på kroppen och försökte dokumentera livet under dygnets alla timmar. Det som gjorde att jag intresserade mig för det här sättet att dokumentera mitt liv, vilket senare kom att kallas lifelogging, var att det kritiserades i flertalet nyhetsartiklar och vetenskapliga artiklar. Folk tyckte att det inkräktade på människors privatliv och att det fanns risker med övervakning och företag som försökte sälja vidare informationen, förklarar Alberto.

  Aningen kontroversiell avhandling

  Albertos avhandling skiljer sig från andra avhandlingar och kan uppfattas som lite kontroversiell. Han har nämligen ett eget projekt som en del av metoden. Sedan 2004 driver Alberto ett projekt som fortlöper fram till 2040 där han fotograferar varje objekt hans högra hand håller i. Dessa foton blir sedan som ett register över hans liv. Han dokumenterar och skriver också ner drömmar och filmar nya människor han träffar och offentliga platser han sitter på. Ett av målen med hans avhandling var att tydliggöra skillnaden mellan ”automatisk” lifelogging, exempelvis då man fäster en filmkamera som spelar in allt man gör på sina kläder, och den mer ”artistiska” sorten där man mer manuellt gör aktiva val, till exempel att ta ett foto eller skriva ned något.

  Överraskande resultat

  Ett tillvägagångsätt som Alberto använt sig av för att försöka förstå hur människor ser på den här mer artistiska typen av lifelogging är att han hade en konstinstallation med material från sina 13 år av självdokumentation. Tretton personer fick besöka installationen och läsa hans nedtecknade drömmar, se foton på objekt han höll i sin högra hand och filmer på olika människor världen över.

  Alberto Frigos konstinstallation- Teorin var att människorna skulle försöka förstå mig som upphovsmakare till installationen men resultatet blev väldigt annorlunda. Människor upplevde en form av enighet, de upplevde materialet som ett enande av en verklighet som annars kan kännas splittrad och förvrängd. Vanligtvis uppfattas min sorts arbete som någonting väldigt narcissistiskt men resultatet av installationen hade inget att göra med representationen av mig själv utan människorna hade snarare sett det som ett sätt att skapa en komplett bild av verkligeten, det är en chans för människor att se en sista verklighet tillsammans.

  Banar väg för framtida forskning

  Albertos avhandling är på många sätt nytänkande. Alberto är själv stolt över sin annorlunda approach i avhandlingen och hoppas att det är något som inspirerar andra till att också våga tänka utanför boxen.

  - Jag tror att andra kan fortsätta med liknande forskning och vara mer aktiva istället för att vara den traditionella doktoranden. Om det är något man kan lära sig från sättet jag utförde den här forskningen är det att det också inspirerade andra till att vara aktiva forskare, speciellt de inom humaniora. De blir mer medvetna om sin omgivning genom att använda sig av den här aktiva metoden. Den kan tyckas verka konstnärlig men i verkligheten handlar det mycket om att dokumentera, spåra och hålla koll på saker. Det handlar om att skapa en medvetenhet kring världen vi lever i och försöka presentera en överblick.

  Mer om disputationen

  Läs om disputationen i Södertörns högskolas kalendarie

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier