Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

  • 2018-09-23

    En god lärandemiljö

    Den 21 september publicerade SvD en artikel som beskriver kopplingar mellan den så kallade kulturprofilen och högskolan. I den beskrivs en ”osund miljö för studenter” och exemplifierar det med händelser som utspelade sig för tio år sedan.

    Högskolan vill vara tydlig med att lärandemiljön och arbetsmiljön ska vara god för både studenter och medarbetare. Upplever du problem i din miljö eller att du har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt för  kränkande särbehandling så ska du i första hand ta kontakt med din institution. Du kan även få rådgivning av Studentavdelningens handläggare för likabehandling.

    Kopplingarna mellan den så kallade kulturprofilen och högskolan har föranlett ett antal åtgärder. I pressmeddelandet Södertörns högskola tillsätter oberoende extern granskning kan du läsa vad högskolan har gjort med anledning av detta.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier