Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2016-04-08

  Fler än 80 påbörjade avhysningar av romska bosättningar på 2,5 år

  Svenska kommuner har sedan 2013 påbörjat minst 80 avhysningar av utsatta EU-medborgare, främst romer, med hänvisning till sanitära olägenheter. Det visar en ny rapport från Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt och Södertörns högskola. Den släpps på internationella romadagen.

  Foto på Martha F. Davis– Det här är en tragedi vad gäller mänskliga rättigheter och en misslyckad hantering av romska bosättningar, säger juridikprofessor Martha F. Davis, medförfattare till rapporten och verksam vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Avhysningarna som beskrivs i rapporten må vara korrekta ur ett miljöperspektiv, men erbjuds inget alternativ till vatten och möjlighet till sanitet, strider de mot mänskliga rättigheter.

  Att ha tillgång till rent vatten och möjlighet till sanitet är grundläggande mänskliga rättigheter som ett samhälle måste erbjuda alla människor som befinner sig i landet, inte bara till vissa i befolkningen. Det stadgas i europeisk och internationell mänsklig rätt.

  Rapporten “Inconvenient Human Rights: Access to Water and Sanitation in Sweden’s Informal Roma Settlements” visar att när kommuner underlåter att möta dessa basala behov säkerställs grunderna för avhysning. Utan tillgång till vatten och sanitära inrättningar ger bosättningarna upphov till negativ miljöpåverkan, vilket samtidigt ger skäl till att avhysa. Rapporten medföljs av en interaktiv karta på avhysningarna med medföljande handlingar, utvecklad
  av NuLawLab vid Northeastern University School of Law.Foto på Natasha Ryan.

  – Vi ser att det är vanligt att samma personer som precis har blivit avhysta direkt bygger en ny bosättning, ofta nära en kyrkogård eller bensinstation där de får tillgång till vatten. Efter några dagar eller veckor så avhyses de igen, säger Natasha Ryan, lärare i offentlig rätt vid Södertörns högskola och medförfattare till rapporten.

  Rapporten släpps på den internationella romadagen, den 8 april, för att uppmärksamma romernas utsatta situation.

  I rapporten ges råd och riktlinjer för hur kommuner kan agera för att tillgodose mänskliga rättigheter när det gäller vatten och sanitära inrättningar. Här beskrivs olika lösningar som svenska kommuner redan använder, till exempel i Lund, där husrum tillgängliggjorts i samarbete med privata aktörer för att möta dessa behov. Andra har utvecklat bosättningar där tillgång till vatten och sanitära inrättningar redan finns. I vissa bosättningar finns också personal som hjälper de utsatta EU-medborgarna med exempelvis medicinska behov eller att söka jobb.

  – Det är dags att bryta den onda cirkeln för romer. Sverige är ett välutvecklat land och kommunerna borde gå i fronten för att förändra deras situation. Vi kan – och borde – kunna bättre idag, 2016, säger Morten Kjaerum, direktör vid Raoul Wallenberg institutet.

  Ladda ned rapporten här.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier