Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-04-17

  Föreläsning: Folkstyret i rädslans tid

  Varningslamporna blinkar för demokratin. Den auktoritära populismen sveper över världen. Lyssna till en föreläsning av demokratiutredaren Daniel Lindvall den 20:e april kl 13.15.

  Daniel LindvallDemokratin står inför betydande utmaningar och ingenting tyder på att det är tillfällig kris. Stödet för den auktoritära populismen kan ses som en protest mot hur det demokratiska systemet fungerar. Det är en rörelse som fångar upp de känslor av maktlöshet, utanförskap och oro som många människor har inför samhällsutvecklingen. Därför måste demokratin utvecklas.

  Daniel Lindvall var huvudsekreterare i den statliga Demokratiutredningen som kom 2016. Med stöd av utredningens forskning analyserar han och för fram tankar samt förslag på hur demokratin kan reformeras utifrån boken ”Folkstyret i rädslans tid”, som han författat tillsammans med Olle Wästberg som var ordförande i den statliga Demokratiutredningen.

  När: Fredag den 20 april kl 13.15-14.15
  Var: Sal MB 416, Södertörns högskola

  Föreläsningen, som är en del av Huddinge demokratidagar och arrangeras av Huddinge kommun, är öppen för alla - ingen anmälan behövs. Välkomna!

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier