Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-04-24

  Forskningsprojekt avslutas med boksläpp: Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half

  Forskningsprojektet ”Narratives of Europe” avslutas nu med en högaktuell bok, Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half, som i nu ges ut av det brittiska förlaget Intellect Press. Projektet startade 2012 med stöd av Östersjöstiftelsen och syftet med projektet var att undersöka hur Europa identifieras i berättelser från sin östra del.

  Narratives of Europe fokuserar på hur ”europeiskhet” skapas och skildras i en av Europas dynamiska periferier. Med fokus på regionens filosofiska, politiska, litterära, musikaliska, konst- och mediediskurser görs en systematisk och jämförande analys av hur uttalad europeisk identitet är beroende på nationellt sammanhang och berättande genre.

  Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern HalfProjektet har pågått sedan 2012 och avslutas nu med en bok, Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half. Boken undersöker östeuropeiska perspektiv på europeisk identitet. Författarna kartlägger östeuropeiska berättelser och undersöker dess relation till filosofi, journalistik, sociala rörelser, litterära texter, bildkonst och populärmusik. För att föra debatten och forskningen kring europisk identitet, utöver det geografiska maktcentret, vidare undersöker boken hur ”europeiskhet” uppfattas i Östeuropa. Boken ger en ny syn på europeisk identitet och kommer under en viktig tid då Östeuropa och europeisk identitet är i en
  betydelsefull och livfull övergångsfas.

  Redaktör för boken och projektledare är Johan Fornäs, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Södertörns högskola. Övriga medverkande forskare har varit Carl Cederberg, docent i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, Stefan Jonsson, litteraturvetare och professor vid Remeso vid Linköpings universitet, Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola, Anne Kaun, docent i MKV vid Södertörns högskola, och Roman Horbyk, doktorand i MKV vid Södertörns högskola.

  Boken kommer att presenteras på Söderbokhandeln torsdagen den 4 maj klockan 18, där det kommer att finnas några ex till rabatterat pris. Förhandsanmälan till johan.fornas@sh.se.

  Läs mer om projektet och boken på www.narrativesofeurope.com

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier