Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-06-07

  Första ledamoten från Södertörns högskola invald i Sveriges unga akademi

  I lördags firade Sveriges unga akademi sex år. Då välkomnades också sex nya ledamöter från olika forskningsområden och lärosäten. En av de nya ledamöterna är Katarina Wadstein Macleod, docent i konstvetenskap på Södertörns högskola.

  Nya ledamöter välkomnas i Sveriges unga akademi

  På bilden: Camilla Svensson (avgående ordförande) Josefin Larsson, Sebastian Westenhoff, Aryo Makko, Gustaf Edgren, Katarina Wadstein Macleod och vd Anna Wetterbom. (Frånvarande: ny ledamot Johanna Rosén.)

  Sveriges unga akademi är ett forum för några av de mest framstående unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Att vara ”ung forskare” i detta sammanhang innebär att personen disputerat någon gång under de senaste tio åren. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens samt att forskaren visar ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor.

  Katarina Wadstein Macleod är docent i konstvetenskap med inriktning mot modern och samtida konst. Hennes forskning om representation handlar om hur bilder skapas, vad bilder i sig skapar och betydelsen av hur konst exponeras och värderas. Just nu skriver hon en monografi om hemmiljöer som ett motiv i konsten under 1900-talet som berör bostadsbyggande, kvinnorörelsen, liksom frågor om identitet och sexualitet.

  - Jag är med i Sveriges unga akademi för att kunna påverka förutsättningarna för fri forskning och i synnerhet för att värna humanioras ställning, förklarar hon.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier