Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-01-30

  Hur har människan påverkat och påverkats av Östersjön?

  SEASIDE är miljöhistoriskt samarbetsprojekt mellan Södertörns högskola och Västerviks museum. Projektet syftar till att studera den betydelse mänsklig påverkan kan ha haft på till exempel övergödning och syrefria bottnar i Östersjön. Igår samlades projektets medlemmar på Västerviks museum för en kick off.

  Västerviks Museum och Södertörns Högskola presenterade på måndagseftermiddagen ett nytt projekt kallat SEASIDE; en tvärvetenskaplig studie av maritim miljöhistoria. Projektet genomförs i Gamlebyområdet eftersom det är rikt på fornlämningar. På plats var Johan Rönnby, Elinor Andrén och Thomas Andrén från Södertörns Högskola samt Joakim Holmlund från företaget Marin Mätteknik (MMT). Västerviks museum representerades av museichef Olof Nimhed och biträdande museichef Veronica Palm, tillika doktorand vid Södertörns högskola.Forskningsgrupp Seaside

  – Tjust är ett bra och intressant område att undersöka, säger Johan Rönnby, marinarkeolog på Södertörns högskola. Här finns långa vikar, berg och djupa dalar med boplatser sedan stenåldern, och vi kan därför undersöka sjösedimenten här för att se hur människor levat.

  SEASIDE drivs av Södertörns Högskola/MARIS tillsammans med Västerviks Museums Forskningscenter. Syftet med projektet är att särskilja den långsiktiga betydelsen av mänsklig påverkan jämfört med naturliga processer för att se vilka faktorer som resulterar i övergödning och syrefria bottnar i Östersjön. Projektet kommer att undersöka hur människan anpassat sig till miljö- och klimatförändringar och hur hon själv förändrat sin närmaste omgivning. Ända sedan människan blev bofast och började bruka marken har vi i större eller mindre utsträckning påverkat de naturliga ekosystemen både på land och till havs.

  - Det som gör det särskilt intressant att undersöka kustområden är att samhällen vid Östersjöns stränder har fått anpassa sig till förändringar i strandens läge, berättar Elinor Andrén, docent i naturgeografi.

  Projektet finansieras av Östersjöstiftelsen, som satsat närmare sju miljoner på detta, och kommer att pågå under två år. Läs gärna med om SEASIDE här.

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier