Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2015-11-13

  Internets frammarsch i klassrummen

  Digitaliseringen av skolan har gett en större förändring och utmaning än vad man tidigare har pratat om. Lärarutbildningarna i landet måste satsa mer på samverkan och fortbildning kring hur man på bästa sätt kan använda sig av digitala verktyg i skolan.

   

  Mingel på MIK-konferens

  Konferensen MIK2015. Fotograf Jenny Tirén Berg

  Internet i klassrummen är ingen ny företeelse. Flera av Sveriges kommuner satsar på digitaliseringen av skolan och ger både elever och lärare tillgång till en laptop eller en läroplatta. Men digitaliseringen har gett en större förändring och utmaning än vad man tidigare har pratat om och många lärare har haft svårt att förstå syftet med digitaliseringen - de har fått en dator med program på katedern men inte någon förklaring till hur eller varför den ska användas. Ett annat problem är att många elever tittar på film, chattar eller gör inlägg på Facebook och Instagram under lektionen.

    −  På hemmaplan används surfplattan som en underhållningspryl medan det i skolan är ett pedagogiskt verktyg, säger Anders J, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola. En del elever blandar fortfarande ihop dessa två arenor och använder det pedagogiska verktyget som underhållning.

  Lärarprofessionen och digitalisering
  På temat digitalisering av skolan samlades representanter från landets lärarutbildningar på en konferens i november på Södertörns högskola om medie- och informationskunnighet (MIK), för att diskutera vilken betydelse internets frammarsch i klassrummen har för arbetsformer och tankemönster inom landets  lärarutbildningar. Hur påverkar digitaliseringen lärarprofessionen och därmed lärarutbildningen?

  Många lärare ser fördelarna med digitaliseringen och använder internet som ett verktyg för att utvidga och utveckla undervisningen. Med hjälp av digitala medier kan de lätt fördjupa elevernas kunskaper och eleverna kommer även snabbt åt skolmaterial och kan även ge feedback på andra elevers uppsatser.

  Anders J Persson 

  Anders J Persson. Fotograf Södertörns högskola

  −  Snabb feedback är avgörande för lärande, säger Anders J Persson. Vad som är nytt är hur man kan använda digital teknik för detta syfte och frågan är också hur långt man ska dra det. Är till exempel digitala nationella prov något för framtiden?

  Inte problemfritt
  Regeringen har precis formulerat ett uppdrag till skolverket om nationella digitala riktlinjer till skolan. Uppdraget innebär undervisning, digitala lärarresurser, verktyg och arbetssätt samt effektivt administration. Men den digitala utvecklingen är så snabb och om skolan ska hänga med måste det ske en långsiktig pågående
  fortbildning för lärarna. För osäkerheten inför och problemen med den digitala tekniken idag gör att många lärare drar sig för att använda internet som verktyg i skolan. Det kan handla om dåliga internetuppkopplingar, okunskap om datorer eller en allmän oro över att man ska tappa kontrollen över undervisningen för att en elev plötsligt hittar en ny infallsvinkel på Google.

  Dåliga läromedel och material är ett annat problem. Endast fem procent av de läromedel som säljs idag är digitala och mycket av det som finns på nätet är av dålig kvalitet.

    −  De sista två-tre åren har det hänt otroligt mycket inom det området, säger Anders J Persson. Läromedelsförlagen satsar nu väldigt mycket på det digitala läromedlet så den marknaden kommer förmodligen att explodera inom några år.

  Även om framtiden ser ljusare ut för digitala läromedel så är det en bit kvar innan man har nått målet om en digital skola. Man behöver ta ett helhetsgrepp över digitaliseringen och se över hur man på bästa sätt ska arbeta med internet i skolan för att få med alla på tåget. För att det ska fungera behöver man samverka mer mellan lärosätena och satsa på fortbildning. Detta måste samtliga lärarutbildningar i landet bli varse om.

  Konferensen MIK2015 är en del i den pågående satsning på medie- och informationskunnighet som leds av Michael Forsman och Anders J Persson för lärarutbildningen på Södertörns högskola. Genom medie- och informationskunnighet (MIK) fångar man upp fler aspekter än bara internet och tekniska apparater, till exempel belyser det även hur viktigt det är med ett kritiskt förhållningssätt till källorna på internet som man använder sig av och en medvetenhet om att det finns en eller flera intressenter bakom varje källa. MIK2015 arrangerades i samverkan med Utbildningsradion (UR), Statens Medieråd och Malmö högskola.

   

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier