Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-06-16

  Lärarutbildningens avslutningsceremoni torsdag den 8 juni 2017

  I en fullsatt aula firades årets avslutningsceremoni för lärarstudenter som tog examen HT16/VT17. Under ceremonin bjöds det på tal av Lärarutbildningens akademiske ledare, Anders J Persson, körsång och underhållning från rapparen Seluah.

  Pris för bästa självständiga arbete delades även ut till följande studenter från respektive lärarprogram:Lärarutbildningens akademiske ledare, Anders J Persson

  Lärarutbildningens akademiske ledare, Anders J Persson höll ett inspirerande tal

  Förskollärarutbildning: Elin Karsten, ”Vi ville inte städa!” – en studie om barns motståndspraktiker i förskolan.
  Förskollärarutbildning, erfarenhetsbaserad: Cecilia Bross, ”Nu får du tänka själv!” – en vetenskaplig essä om det kritiska tänkandet på förskolan.

  Grundlärarutbildning förskoleklass och årskurs 1-3: Örjan Ahnoff, ”Resurs för orientering” – interaktivt satellitfoto i barns samtal om plats.

  Grundlärarutbildning Fritidshem: Agnes Bergendahl och Yasmine Mejdi, ”Vilken respekt inger jag i mjukisbyxor?” – en kvalitativ undersökning om fritidshemmet, kläder och yrkesidentitet.

  Lärarkören

  En kör bestående av lärare här på högskolan uppträdde

  Grundlärarutbildning Fritidshem, erfarenhetsbaserad: Yosabeth Dymock, ”Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade.” – en studie om att undersöka och problematisera regler inom fritidshemmet utifrån generationsmaktordningen.

  Grundlärarutbildning årskurs 4-6: Mikael Bergfors, ”Visuell kommunikation – meningsskapande bilder och modaliteters samspel”

  Ämneslärarutbildning gymnasieskolan: Yohanna Kebedom, ”Två världar i en värld” – en kvalitativ studie om sambandet mellan territoriell stigmatisering och ungdomars syn på skolan.

  Festligheterna avslutades med mingel i aulafoajén till levande musik.

  Seluah

  Rapparen Seluah uppträdde med två av sina låtar

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier