Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-10-11

  Masterprogram i konstvetenskap och estetik förbereder för yrkesliv och forskning

  I vår startar masterprogrammen i konstvetenskap och estetik för andra gången på Södertörns högskola. De förbereder dig både för ett yrkesliv inom konst- och kulturområdet och lägger grund för en fortsatt akademisk karriär.

  Katarina Wadstein MacleodNär masterprogrammen i konstvetenskap och estetik startade för första gången våren 2017 var de unika i sitt slag genom att studenterna i estetik och konstvetenskap delvis läser tillsammans. Första terminen fördjupar man sig inom sitt valda huvudområde och tränas i färdigheter som problemformulering, kritiskt tänkande och kreativitet.

  – Det jag uppskattar med det här programmet är kombinationen av fördjupade ämnesstudier inom estetik eller konstvetenskap i kombination med att verkligen gå i närkamp med komplexa och svåra teoribildningar, säger Katarina Wadstein Macleod som är docent i konstvetenskap och programsamordnare. 

  Efter det första året har du på båda programmen möjlighet att avsluta dina studier med en magisterexamen, något som flera studenter från första programomgången valt att göra. Idag jobbar de på bland annat tidskrifter och förlag, auktionshus och utställningsprojekt.

  – Genom att fördjupa sig inom de estetiska disciplinerna utvecklar man en förmåga till kritisk analys, men också att kunna försätta sig i helt olika slags perspektiv. Och det här är egenskaper som efterfrågas i hög grad inom kulturlivet, men också inom näringslivet, säger Katarina Wadstein Macleod.

  För de studenter som väljer att läsa klart masterprogrammen är det andra året mer inriktat mot arbetsliv och praktik för att ge en ingång till arbetsmarknaden. Genom studiebesök inom varje delkurs ges en stark förankring i kulturlivet. Det är ett upplägg som uppskattas av tidigare studenter.

  – Masterprogrammet har förberett mig för en karriär inom det akademiska, men det har också stort fokus på arbetslivet. Det förbereder oss för en plats i samhället med den utbildning vi får här, vilket skiljer sig från många andra skolor där studenter bara släpps lösa efter examen. Här lotsas vi ut i arbetslivet på ett bra sätt, säger Erik Sandberg som läser andra året på Masterprogrammet i konstvetenskap och just nu gör praktik på Marabouparken konsthall.

  Erik Sandberg

  Erik Sandberg valde att ta sin masterexamen på Södertörns högskola efter att ha läst sin kandidatexamen vid ett annat lärosäte.

  – Jag sökte mig hit för att Södertörn har en profil som är mer i samtiden och framåtblickande än många andra universitet. De har en helt annan syn på ämnet överlag.

  – Det bästa med det här programmet är lärarna och deras engagemang, men också den stora bredden i typen av kurser vi fått läsa och ämnena som behandlas där. Programmet är inspirerande i att det för mig har breddat synen på vad konstvetenskap kan innebära och vad man kan gör med det, fortsätter han.

  Erik Sandberg hoppas att efter masterprogrammet fortsätta den akademiska banan genom en forskarutbildning, men möjligheterna efter programmet är många.

  – Studenterna blir anställningsbara i kulturlivet. Det kan handla om att arbeta med utställningar, muséer, redaktionellt på förlag, men också inom kulturförvaltning, säger Katarina Wadstein Macleod.

  Se hela intervjun med Katarina och Erik och läs mer om programmen

  Mer information om utbildningarna hittar du på programsidorna för masterprogrammen i konstvetenskap och estetik.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier