Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-09-04

  Ny forskarpodd - Rymdpolitik med Johan Eriksson

  Hur fungerar det med äganderätt i rymden? Vem får vilken del om vi människor lyckas bosätta oss på mars? Vad händer om privata företag vill gruvbryta i rymden och hämta hem naturresurser? Statsvetaren Johan Eriksson är med i september månads forskarpodd och pratar om rymdpolitik.

  Rymdfördraget som togs fram 1967 är fortfarande det internationella avtalet som gäller när det kommer till rymden. I det står det att ingen stat kan göra territoriella anspråk på himlakroppar eller rymden. Staterna får inte heller hindra varandra från att tillträda rymden eller himlakroppar. Men hur blir det då om människan skulle bosätta sig på Mars? Vems rätt är äganderätten till marken och byggnaderna? Det här är bara några av frågorna som tas upp i denna månads forskarpodd.Johan Eriksson och Lisa Nilsson

  En annan fråga som tas upp i podden är den problematik som uppstår när privata företag nu ger sig ut i rymden. Det är fler och fler privata företag som skickar upp satelliter i rymden som sedan kan användas för att sälja diverse tjänster till olika kunder. En risk där är att rymden i framtiden kan bli en del av krigsföring med hjälp av satelliter som vapen till högst bjudande.

  Johan Eriksson, professor i statsvetenskap, har länge forskat om just politik och visioner som rör rymden. I podden pratar han bland annat om vad rymdpolitik är, vad som händer inom rymdpolitiken just nu och vad som kan komma att hända i framtiden. Just nu driver Johan ett projekt om rysk rymdpolitik, Russia in Space: Continuity and Change in Russian Space Policy. Projektet ska bland annat titta på frågor som: Hur föreställs yttre rymden i Ryssland? Vad är visionerna för en rysk närvaro i rymden? Vilken roll har rymden i Rysslands ”Grand strategi”?.

  Mer om forskarpoddarna

  Södertörns forskarpoddar är en serie poddar som innehåller samtal med forskare från olika ämnen och forskningsområden. Poddarna släpps en gång i månaden och produceras av MT talks på uppdrag av Kommunikationsavdelningen. I detta avsnitt är det Lisa Nilsson som intervjuar och Elin Jonsson som sköter ljud och mix

  Lyssna till september månads forskarpodd på Södertörns högskolas kanal på Soundcloud!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier