Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-05-28

  Ny forskarpodd om tvångsvård: ”Från att spela pingis till att låsa in”

  I månadens forskarpodd berättar Kim Silow Kallenberg, doktor i etnologi, om sin avhandling om tvångsvården i Sverige. En sluten verksamhet som vi inte vet så mycket om.

  Kim Silow Kallenberg och Lisa NilssonAtt tvångsvårda barn och ungdomar är den sista utvägen – när allt annat misslyckats. Kim Silow Kallenberg har studerat en institution och bland annat undersökt hur behandlingsassistenterna ser på sig själva och sitt
  arbete och hur de ser på ungdomarna som bor på behandlingshemmet.

  - Att vara behandlingsassistent är ett oerhört svårt jobb, men trots det krävs det bara gymnasiekompetens för att få jobba med dessa ungdomar, berättar Kim.

  Till skillnad mot andra vårdyrken så är detta yrke dominerat av män. Kims avhandling visar att den som ses som en ”bra” behandlingsassistent ofta är just en man, kanske kampsportare eller kroppsbyggare, och som ibland har egen erfarenhet av kriminalitet eller droger. Det här blir problematiskt, menar Kim, då de kanske visserligen har lämnat kriminaliteten, men har kvar en jargong och en attityd som bekräftar ungdomarna på ett negativt sätt.

  - Att jobba som behandlingsassistent uppfattas som ett lite farligt jobb. Men den stora delen av jobbet är omsorgsarbetet, att umgås, skapa förtroende och en dräglig vardag, säger Kim Silow Kallenberg.

  I podden berättar Kim även om situationer med tveksam behandling av ungdomarna, och om Statens Institutionsstyrelses (som ansvarar för tvångsvården i Sverige) attityd till Kims forskning.

  - Min målsättning har varit att synliggöra, öppna upp och skapa underlag för att göra tvångsvården bättre. Jag tänker att det är det som forskarens roll – att ge en kunskapsbas som andra kan använda sig av, säger
  Kim.

  Lyssna på maj månads intressanta forskarpodd om en verksamhet vi vet väldigt lite om.

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier