Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2013-03-07

  Välkommen till ett öppet symposium om hermeneutik!

  Den 15 mars bjuder Södertörns högskola in till ett heldagssymposium om Hans-Georg Gadamer och den hermeneutiska traditionen. Föreläsare inom filosofi, idéhistoria, praktisk kunskap, arkeologi, litteraturvetenskap och pedagogik presenterar och diskuterar olika svar på frågan om hermeneutikens aktualitet. De belyser hermeneutiska grundbegrepp som tolkning, förståelse, inlevelse, tradition och erfarenhet. Fri entré!

  Hermeneutik

  Hermeneutiken, i betydelsen läran om tolkning och förståelse av texter och andra mänskliga meningsbärande konstgjorda föremål, har en lång förhistoria, men i dess moderna utformning uppstod den i Tyskland i början av 1800-talet. Hermeneutiken har betraktats som en gemensam metod för de olika humanvetenskaperna.

  Symposiet

  Affisch öppet symposium om hermeneutikI det centrala verket i den moderna hermeneutiska traditionen
  "Sanning och metod" (1960), lyfter den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer fram den hermeneutiska dimensionen som grundläggande för alla former av förståelse. Människan är en tolkande varelse. Det är ett perspektiv som under det senaste halvseklet har vidareutvecklats och utmanats av en mängd olika teoretiker.

  I ett heldagssymposium om Hans-Georg Gadamer och den hermeneutiska traditionen kommer föreläsare inom filosofi, idéhistoria, praktisk kunskap, arkeologi, litteraturvetenskap och pedagogik  presentera och diskutera olika svar på frågan om hermeneutikens aktualitet. De belyser hermeneutiska grundbegrepp som tolkning, förståelse, inlevelse, tradition och erfarenhet.

  Tid och plats

  Symposiet håller rum fredagen den 15 mars kl. 10.00–17.00, Södertörns högskola
  Lokal: Moas båge, MA 636.

  Symposiet finansieras av idéhistorieämnet vid Södertörns högskola och är öppet för allmänheten. Ingen föranmälan. Fri entré.

  Program: 

  10.00-10.20
  Inledning
  Anders Burman         

  10.50                   
  Filosofi som legitimering av fördomar: hermeneutikens svar på den cartesianska ansatsen
  Charlotta Weigelt

  10.50-11.20
  Empati, dialog eller dialogisk empati? Gadamer och inlevelsetanken
  Henrik Bohlin

  Kaffe

  11.40-12.10 
  Dröjandets hermeneutik hos den sene Gadamer
  Anders Olsson

  12.10-12.40
  Vad är det som står på spel i den hermeneutiska erfarenheten?
  Bengt Kristensson Uggla

  Lunch

  13.40-14.10
  Hälsans och sjukdomens hermeneutik
  Fredrik Svenaeus

  14.10-14.40 
  Arkeologins fyrfaldiga hermeneutik?
  Kerstin Cassel

  14.40-15.10 
  Tilltal och ansvar: en dialogisk hermeneutik
  Lotta Jons

  Kaffe

  15.40-16.10
  Foucault och subjektets hermeneutik
  Sven-Olov Wallenstein

  16.10-16.40 
  Hermeneutikens exil
  Marcia Sá Cavalcante Schuback

  17.00
  Mingel

  Mer information

  För ytterligare information kontakta Anders Burman, teleofn 08-608 45 79, e-post anders.burman@sh.se

  Varmt välkomna!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier