Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-03-13

  Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005 – ett vittnesseminarium

  Under de första åren på 2000-talet fördes i Sverige en engagerad debatt om flyktingpolitik, och civilsamhället organiserade sig i kampanjerna ”Påskuppropet” och ”Flyktingamnesti 2005”.

  Kritiken mot hur asylbeslut fattades i det svenska asylsystemet under början av 2000-talet mynnade ut i attNoomi Weinryb och Livia Johannesson
  riksdagen beslutade att migrationsdomstolarna skulle ta över Utlänningsnämndens uppdrag som överprövningsinstans i migrationsärenden.

  Civilsamhället organiserade sig i två olika kampanjer

  I samband med detta beslut restes krav på att människor som fått avslag på sin asylansökan skulle få en ny prövning i det nya systemet. Kravet initierades och drevs av
  civilsamhället som organiserade sig i kampanjerna Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005. Kampanjerna byggde bland annat på namninsamlingar, demonstrationer och debattinlägg. Under hösten 2005 beslutade politikerna om en modifierad version av amnestikravet. Detta ledde till att cirka 17 000 personer som förut nekats asyl fick uppehållstillstånd. 

  Jämför situationen nu och då

  - Vi tycker att det är väldigt intressant att titta på det som skedde då och jämföra med situationen i Sverige idag, menar Noomi Weinryb på Förvaltningsakademin på Södertörns högskola, som anordnar vittnesseminariet. Vilka skillnader och likheter finns det i hur dagens civilsamhälle bedriver sitt arbete jämfört med dessa kampanjer? Och på vilka sätt liknar och skiljer sig dagens flyktingsituation från 2000-talets? 

  I detta vittnesseminarium frågar vi de som var aktiva i dessa kampanjer hur de arbetade för att påverka politiken och den offentliga förvaltningen. Hur organiserades arbetet? Vilka strategier var framgångsrika? Vad bidrog till amnestikravens genomslagskraft?

  - Vår förhoppning är att många tar chansen att komma och lyssna och delta i detta samtal, inte minst de som är aktiva på ett eller annat sätt i flykting och amnesti-debatten idag, säger Livia Johannesson på Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, som tillsammans med Noomi modererar samtalet och är med och anordnar seminariet.

  Paneldeltagare

  Cecilia Arcini - kurator, tidigare diakon i Hammarkullekyrkan/Angereds församling och aktiv i Flyktingamnesti 2005
  Tove Karnerud - Asylgruppen i Malmö och aktiv i Flyktingamnesti 2005
  Lennart Molin - Sveriges kristna råd och aktiv i Påskuppropet
  David Qviström - författare, föreläsare och journalist, tidigare verksam vid Kyrkanstidning
  Masoud Vatankhah - Ingen Människa är Illegal och aktiv i Flyktingamnesti 2005
  Michael Williams - Flyktinggruppernas riksråd, Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och aktiv i Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005

  Moderatorer för seminariet är Livia Johannesson och Noomi Weinryb, migrations- respektive civilsamhällesforskare verksamma vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola och Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

  När och var

  22 mars 2018 kl. 13.00 – 16.00
  Lokal: MA624 (plan 6 i Moasbåge), Södertörns högskola

  Anmäl dig på: forvaltningsakademin@sh.se

  Varmt välkommen!