Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-09-18

  Prisbelönt forskare leder spelprogrammet mot nya höjder

  Forskning och utbildning går hand i hand på spelprogrammet på Södertörns högskola. Och i taktpinnen håller Petri Lankoski.

  I sju år har docent Petri Lankoski undervisat på spelprogrammet på Södertörns högskola. Studenter är så klart vana vid att se honom i föreläsningssalen. Men mycket av sin tid lägger han på att förstå hur man bygger ett spel, hur en bra speldesign och dess karaktärer skapas. För detta fick han i somras motta en särskild utmärkelse som framstående forskare inom spelforskningen. Utmärkelsen delades ut av organisationen Digra, Digital Games Research Association, vars syfte är att främja och stärka spelforskningen världen över. En liten, men välrenommerad organisation.

  Spelforskning

  - Utmärkelsen är ett erkännande för den forskning vi har gjort, ett bevis på att den är av betydelse. Digra har satt sitt signum på den, säger Petri Lankoski.

  En fot i vardera värld 

  Än mer viktigt är att den forskning som bedrivs på Södertörns högskola också utgör en del av studenternas utbildning. Som både docent och lektor har Petri en fot i vardera värld, absolut inte en ovanlig kombination men det är värt att påminna om dess betydelse.

  - Forskningen abstraherar saker och förstår att vissa saker är komplicerade. Speldesign handlar om att förstå att du har ett komplicerat problem som man måste få grepp om. För att få det måste man ha en viss analytisk förmåga. Forskningskunskap hjälper dig att konceptualisera, att fokusera. När man förstår sin design kan man förmedla den på ett bättre sätt, säger Petri Lankoski.

  Genom att skapa band mellan och forskning och utbildning bygger studenterna en djupare förståelse för arbete kring spelutveckling. Det är därför det är viktigt att det finns möjlighet att studera spel på universitetsnivå säger han. Studenterna får med sig verktygen att sätta spelen, designen, karaktärer, och sätta berättandet i ett sammanhang.

  Den egna forskningen 

  Själv inledde Petri sin forskarbana i början av 2000-talet. Föga förvånande föddes intresset för spel långt tidigare, framför en dator i barndomen. Först var det användarupplevelsen i spelet som var föremål för studier.  Peri deltog i projekt där spel togs fram för att sedan utvärderas och studeras ur olika perspektiv. Till exempel tittade de tidigt på hur mobilteknik kunde användas för spel, även om de då fortfarande var mycket primitiva jämfört med de vi ser i dag.

  För Petri blev speldesign en möjlighet att kombinera konst och teknik. Men det var inte en självklar väg. En vän behövde hjälp i ett forskningsprojekt, någon som satt på rätt teknisk kompetens. Det hela slutade med att Petri gjorde sin avhandling på Aalto-universitetets högskola för konst och design, med inriktning på nya medier.Böcker

  På senare tid har han ägnat sig åt metoder inom speldesign. Det vill säga hur man ska designa sina spel och hur de här metoderna influerar arbetet. Men också hur de här metoderna kan utvecklas och hur forskningen ska utvärdera dem och deras inverkan. Detta arbetet gör han i samarbete med Mirjam Palosaari Eladhari, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola.

  Outforskat område

  Den första stora studien om speldesign publicerades 1984 – The art of game design av Chris Crawford. Under samma period kom också de första spelkonsolerna där en av de mer välkända torde vara Nintendo. Men trots närmare 40 år på nacken är spel som underhållningsområde ett relativt outforskat område.

  - Spel är del av vårt samhälle, en komplicerad fråga som vi måste få bättre förståelse för, därför är spelforskning viktigt. Vi måste förstå hur förstår spel i ett större sammanhang och som en kultur. Jämfört med film och böcker är spel underforskat, säger Petri Lankoski.
  Så vad är då bra speldesign? För Petri Lankoski är det när spelet följer traditionen tillräckligt mycket så det går att spela, men lägger till nya element som fångar spelarens intresse.

  - Ta Silent Hill 2 som på vissa sätt var ganska dåligt designat, kontrollerna var besvärliga. Men de lyckades skapa en skräckupplevelse i spelet och de lyckades berätta en historia, säger han.

  Petris topp tre

  • Witcher 3
  • Silent Hill 2
  • Dishonored

  Silent Hill 2 är i hans mening ett av de bästa när det kommer till speldesign. Listan toppas av Witcher 3 där tillverkaren lyckats kombinera berättelsen med designen och skapat en helhetsupplevelse som sopar mattan med konkurrenterna. På pallplats placerar han också Dishonored, ett actionäventyrspel inom genren sneak’em up – eller stealth – där poängen är att smyga sig fram snarare än att konfrontera fienden, samtidigt som det också tillåter andra spelstilar. Den röda tråden mellan de tre spelen är en lyckad kombination av en bra berättelse och bra design. Ett möte mellan teknik och konst, precis som i spelprogrammets klassrum.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier