Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2013-03-08

  Professor Sara Danius tar plats i Svenska Akademien

  Sara Danius, professor i estetik vid Södertörns högskola, är utnämnd till ledamot i Svenska Akademien.

  Sara DaniusSvenska Akademien har utsett Sara Danius, professor i estetik vid Södertörns högskola, till ny ledamot på stol nummer 7 efter Knut Ahnlund. Sara Danius kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december i år.

  - Vi på Södertörns högskola är stolta över att professor Sara Danius fått en plats i Svenska Akademien. Hon är en betydelsefull person i utvecklingen av både vårt estetikämne och forskningsområdet kritisk kulturteori och hon tillför väldigt mycket med sin genialitet och underfundighet, säger professor Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola. Jag vill gratulera Svenska Akademien till ett mycket gott val.

  Sara Danius forskning är specialiserad på förhållandet mellan litteratur och samhälle, med tonvikt på den moderna romanens historia från 1800 och framåt. Hon ägnar sig särskilt åt sinnenas och sinnesteknologiernas historia. Till hennes övriga områden hör kritisk teori, tolkningsteori, feministisk teori, mediefilosofi, fotografihistoria, samt konsthantverkets idéhistoria.

  Hon har fått priser och utmärkelser från bland annat Kungl. Vetenskaps-Societeten (Thuréus-priset), Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kurt Aspelin-sällskapet. Hon är invald som ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Vetenskaps-Societeten och Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala. Hon är även ledamot av beredningsgruppen för ERC Synergy Grants inom European Research Council.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier