Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2016-05-30

  Rektor Moira von Wright avtackad

  Nuvarande medarbetare, tidigare medarbetare, representanter från högskolestyrelsen, Östersjöstiftelsen, Utbildningsdepartementet, polismyndigheten, SUHF*, UKÄ**, Huddinge kommun, liksom ett tiotal rektorer från andra lärosäten, studenter och många fler ville den 25 maj passa på att tacka Moira för hennes tid som rektor vid Södertörns högskola.

  Moira von Wright vid avtackning 25 maj 2016Moira von Wright blev rektor för Södertörns högskola den 1 juli 2010 och tog då över rektorsposten från Ingela Josefson. Högskolestyrelsens ordförande Minoo Akhtarzand fångade både Moiras akademiska karriär och högskolans bakgrund i sitt tal. Hon omnämnde särskilt Moiras insatser under de här åren för att göra Södertörns högskola känt, både nationellt och internationellt.

  Axel Bergman, Studentkårens SöderS ordförande, uttryckte sitt, kårens och studenternas tack:
  ”Vilken fantastisk tur vi har som har en rektor som inte bara värdesätter studentinflytande, utan dessutom alltid frågar efter studenternas perspektiv på viktiga frågor och då beslut ska tas!”, utbrast han.

  Forskningsdirektör Marianne Yagobi tackade Moira, å hela Östersjöstiftelsens vägnar, för ett gott samarbete med spännande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Fler ville hylla och tacka Moira för hennes insatser som rektor under dessa sex år. Martin Wottle, prefekt för institutionen för historia och samtidsstudier, talade för ledningsrådet. ”Vi som har haft nöjet att jobba närmast dig har förstått att det inte är enkelt att hålla ordning på en hel högskola. Det här är ett ställe med många starka viljor och intressen. Du har manövrerat det hela på ett förtjänstfullt sätt.”.

  Avslutningsvis klev statssekreterare Karin Röding upp på podiet. Hon jämförde högskolan med en tonårings uppväxt och sa: ”Högskolan är nu 20 år och du har lotsat den genom de trotsiga tonåren… Och du har gjort det med den äran!”. Karin Röding avslutade sitt tal med att citera John Dewey, amerikansk filosof och akademiker:
  Education is a social process; education is growth; education is not preparation for life but is life itself.”

  Närvarande vid rektors avtackningEn rörd Moira tackade för alla fina ord och för uppslutningen. Hon talade också om den fantastiska viljan som finns vid högskolan och tron på utbildningen; den fria forskningen, den kritiska undervisningen och bildningen. Hon avslutade med att tacka för förtroendet och stödet under åren och önskar att högskolan fortsatt bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forsknings-framsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

  Moira von Wright lämnar rektorsposten den 30 juni. Ny rektor blir då Gustav Amberg.

  *) Sveriges universitets- och högskoleförbund
  **) Universitetskanslersämbetet

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier