Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-11-05

  Retorikkonsultprogram med högaktuell inriktning startar för andra gången

  I våras startade Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling för första gången. Det går nu att göra en sen anmälan inför vårterminen 2019.

  Världen står inför stora utmaningar som har att göra med klimat, demokrati och rättvisa. Det handlar om en hållbar utveckling i bred bemärkelse. Fredrik Söderquist är programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet och en av initiativtagarna till den inriktning som startade första gången våren 2018. Han intervjuades inför den första programstarten.

  Vad är bakgrunden till att ni tog fram Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling?Fredrik Söderquist
  - Under ett antal år har Retorikkonsultprogrammet haft en inriktning mot opinionsbildning men den har inte tagit tillvara på och lyft fram det studentengagemang för omvärlden som finns. Genom fokusgrupper med nuvarande studenter har vi diskuterat hur man kan lyfta fram det engagemanget och vad man som student efterfrågar på programmet. Vi kom fram till att FN:s globala mål för hållbarhet till stor utsträckning sammanfaller med studenternas intresse och engagemang och målen har blivit som grundstenarna till utbildningen. Studenterna har bland annat uttryckt att de vill ha en bredd på programmet, inte bara att man blir miljöexpert utan att det också utgår ifrån FN:s globala mål som behandlar allt från jämställdhet till rent vatten och sanitet.

  Vilken nytta av utbildningen kommer studenterna att ha i sitt yrkesliv?
  - Vi tror att studenterna kommer ha en stor nytta i en rad befattningar. Bara för någon vecka såg jag en gammal alumn som startat en PR-byrå som efterfrågade just en PR-konsult riktad mot hållbar utveckling. Om man vill jobba med hållbarhetsfrågor kan man göra det på många olika nivåer, det är både lokalt, nationellt och internationellt. Där behövs det människor med kompetens att kunna argumentera, leda samtal och leda olika typer av projekt. Det är kompetens som vi hoppas kunna bidra med genom den här utbildningen. Vi ser en allt större efterfrågan på moderatorer, människor som kan leda samtal. Människor måste kunna samtala kring viktiga frågor, ofta krävs det för att förändring ska kunna komma till stånd. Att kunna främja det hållbara samtalet är något som vi tror kommer att vara jätteviktigt i flertalet sammanhang. 

  Vilket eller vilka av FN:s 17 globala mål för hållbarhet brinner du själv mest för? 
  - ”Hållbara städer och samhällen” och ”Fredliga och inkluderande samhällen” är de mål som jag själv brinner för lite extra, dock tycker jag självklart att alla målen är viktiga. ”Fredliga och inkluderande samhällen” är samhällen där vi kan lyssna på varandra, samtala, argumentera och samarbeta. Där en retorisk kompetens verkligen behövs och kan göra nytta, det är där jag själv verkar och har mitt engagemang, att främja olika typer av samtal och utbilda för det. Jag tycker i förlängningen att ”Hållbara städer och samhällen” kräver att man kan komma överens och kan förklara komplexa strukturer på ett begripligt sätt, att man kan översätta och motivera människor. Just motivationen tror jag är jätteviktig för att människor ska vilja delta, ta sig tid och eventuellt kunna ställa om livsstil och tänka på ett annorlunda sätt. Där tror jag verkligen att retorisk kompetens kommer att komma in och spela en stor roll.

  Sen anmälan öppen till programmet och kurser i retorik inför vårterminen 2019

  Det går fortfarande att göra en sen anmälan till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling.  Till vårterminen startar också de fristående kurserna Retorik A och Våga tala - praktiska övningar. Även dessa kan du söka till nu!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier