Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-02-16

  Samarbete vid sedimentprovstagning utanför Västervik

  Den 6 februari var marinarkeolog Johan Rönnby, doktorand Olena Vinogradova, docent Elinor Andren och docent Thomas Andren från institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik i Västervik och tog sedimentprover för ett fältprojekt.

  Sedimentsprover Vastervik

  Proverna togs tillsammans med Västerviks museum vid tre småsjöar i Brånestad utanför Gamleby. De tre sjöar som besöktes, Lillsjön, Brånnestad göl och Skarpegöl, har alla en gång i tiden varit havsvikar i Östersjön. 

  Thomas och Ellinor forskar kring miljöförändringar och döda bottnar och vill titta på sjösediment ur det perspektivet. Genom att analysera sedimentprovernas polleninnehåll kan en se hur markanvändande sett ut över tid. Detta är en del av ett projekt för att se hur förändrad markanvändning hos människan under de senaste tvåtusen åren eventuellt kan ha påverkat Östersjön.

  Sedimentsprover Vastervik2

   

  Under bronsåldern snördes dessa delar av Östersjön av och blev sjöar och så småningom gölar. Det som förhoppningsvis kan visa sig i dem sedimentprover som togs är hur landskapet såg ut då och när detta skedde. De olika skikten i sedimentstapeln ska dateras och förhoppningsvis kan vi få veta hur landskapet förändrades genom landhöjningen och påverkades av bronsålderns människor.

  Detta projekt är ett samarbete över institutionerna mellan arkeologer och naturvetare på Södertörns högskola tillsammans med Västerviks muséum.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier