Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2014-01-29

  Seminarium med tidigare ministrar om förvaltningspolitik

  Förvaltningsakademin bjuder in till seminarium om utformningen och utvecklingen av förvaltningspolitiken.

  Den 7 februari bjuder Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola in till seminariet "Syns inte men finns ändå ..." för att diskutera utformning och dominerande idéer inom förvaltningspolitiken. Frågor om hur offentliga åtaganden organiseras och styrs står i centrum för samhällsdebatten. Men varför gör förvaltningspolitiken så lite väsen av sig?

  – Frågor om hur man ska styra och organisera den offentliga verksamheten framöver är högaktuella, inte minst med tanke på att det är valår. Förvaltningspolitiken som område borde därför diskuteras mer än vad den gör, säger Anders Ivarsson Westerberg, föreståndare för Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

  Till hjälp har forskarna inom Förvaltningsakademin en kvalificerad panel med tidigare ministrar och generaldirektörer som alla haft olika roller i utvecklingen av svensk förvaltningspolitik. Deltagarna har alla varit inblandade i förvaltningspolitiken vid olika tidpunkter och från olika positioner. Hur tänkte de? Vilka förändringar ser de? Hur skulle de driva förvaltningspolitiken om de fick makten att göra det idag?

  Panel

  Yvonne Gustafsson, GD Statskontoret, f.d. GD Ekonomistyrningsverket
  Britta Lejon, ordförande ST, f.d. demokrati - och förvaltningsminister
  Jan Nygren, konsult och styrelseaktiv, f.d. samordningsminister
  Thomas Pålsson, GD Statens servicecenter, f.d. departementsråd, chef för enheten för statlig förvaltning

  Frågor som kommer att diskuteras är: Ska skolan och sjukvården förstatligas? Hur utses och avskedas myndighetschefer? Vad är egentligen New Public Management?

  – Förvaltningsakademin driver forskningsprojekt bland annat om organisering av skolan, om Trafikverket som myndighet, om kulturpolitiken och om administrativt arbete i den offentliga sektorn. Alla dessa projekt kan sägas ligga mitt i den förvaltningspolitiska hetluften just nu, vilket gör att seminariet är extra intressant för oss, berättar Anders Ivarsson Westerberg.

  Syns inte men finns ändå ...

  När? Fredagen den 7 februari klockan 13-17
  Var? Lokal MB 416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg
  Fri entré. Ingen föranmälan.

  Välkommen!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier