Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

  • 2018-09-24

    Södertörns skriftserier går lätt att ladda ner

    Södertörns högskola har över 20 skriftserier tillgängliga varav flera ges ut av högskolans egen publikationskommitté.

    Visste du att Södertörns skriftserier finns tillgängliga för nedladdning? På biblioteket kan du också plocka upp broschyren ”Vad läser du?” på både svenska och engelska. I den finns de nyaste skriftserierna presenterade. Du kan även hämta broschyren som pdf. Frågor om Södertörns skriftserier eller högskolans egna publikationsverksamhet? Kontakta Jonathan Robson, sekreterare i Publikationskommittén.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier