Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-08-22

  Södertörnprofessor släpper ny bok

  Kulturbegreppet hör till de mest komplicerade, mångtydiga och omstridda som finns men är också centralt i både forskning, politisk debatt och vardagsliv. Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, har skrivit en ny bok ”Defending Culture: Conceptual Foundations and Contemporary Debate”. Boken är ett resultat av ett "RJ Sabbatical”-anslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget gjorde det möjligt att i 15 månader arbeta med att syntetisera och vidareutveckla tidigare utspridda tankar och analyser till en samlad text.

  KBoken Defending Culture ulturbegreppet hör till de mest komplicerade, mångtydiga och omstridda som finns men är också centralt i både forskning, politisk debatt och vardagsliv.
  Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, har skrivit en ny bok ”Defending Culture: Conceptual Foundations and Contemporary Debate”. Boken är ett resultat av ett "RJ Sabbatical”-anslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget gjorde det möjligt att i 15 månader arbeta med att syntetisera och vidareutveckla tidigare utspridda tankar och analyser till en samlad text.

  Boken ger klarhet i det bångstyriga kulturbegreppets utveckling, olika varianter och problem. I första delen tas fyra huvudvarianter fram, och deras historia, användningar, begränsningar och inbördes spänningar presenteras, med kulmen i den mest aktuella hermeneutiska idén om kultur som meningsskapande praktiker. Andra delen går igenom hur en lång rad nymaterialistiska och posthumanistiska utmaningar har ifrågasatt detta kulturbegrepp och försökt fly bort från tolkning och mening till förmån för olika former av praktiker eller materialitet.

  Här belyses bland annat olika försök att i Donna Haraways eller Bruno Latours anda tänka samman natur och kultur, men också den mediearkeologi som efter Michel Foucault och Friedrich Kittler likaså vänt sig bort från meningstolkning till förmån för något slags mer direkt närmande till såväl tingen som medieteknologierna.

  På basis av sådana fascinerande utmaningar rekonstruerar bokens tredje del en uppdaterad agenda för kulturstudier, grundad på kreativ fantasi och kommunikativ mediering i den dynamiska korsvägen mellan mening och materialitet.

  Boken erbjuder sammantaget en översikt över kulturteoretiska grundbegrepp samtidigt som den ger en inblick i samtida debatter på detta fält. RJ-anslaget innefattade också en längre forskningsvistelse vid Universitetet i Amsterdam, där intervjuer gjordes med ett dussintal ledande kulturforskare som förklarade sin syn på vad kultur kan vara. I det avslutande kapitlet erbjuder dessa forskarröster en uppslagsrik sidobelysning på bokens genomgående tematik.

  Boken är skriven på engelska. Du kan läsa mer och köpa boken på Palgrave

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier