Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-12-20

  Södertörns högskola bjuder in till samtal om vår tids stora frågor

  2019 inleds med ett spännande samtal om vår samtid, och framtid. Och vilken roll spelar akademin?

  Demokratin ifrågasätts, ny teknik påverkar hur vi arbetar och lever våra liv, effekterna av klimatförändringarna blir fler och starkare. Utmaningarna vi står inför är många. Och det händer nu, inte i någon framtid. Vilken roll ska Södertörns högskola och andra lärosäten spela i detta samhälle? Med den frågan i ryggen bjuder Södertörns högskola in till ett seminarium, ett kritiskt samtal om vår tids stora frågor.Rektor Södertörns högskola

  – Idéen med seminariet är att lyfta de här frågorna som är både viktiga och spännande. Vilken är akademins roll i dessa frågor? Det finns ett hot mot demokratin, vi står inför stora klimatförändringar. Vi på Södertörns högskola, och akademin, borde ha mycket viktigt att säga, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.

  Panelen som bjudits in kommer från såväl politiken, akademin som näringslivet. Förhoppningen är att denna bredd ska leda till att så många olika röster som möjligt hörs, och att olika perspektiv ska belysas.
  Samtalets leds av Jenny Madestam, statsvetare och lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola. I panelen sitter närings- och innovationsminister Mikael Damberg (s), Jenny Björkman docent och kommunikationschef på Riksbankens Jubileumsfond, Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, Mattias Svensson, medgrundare av Teach for Sweden årets alumn Södertörn 2017, Thomas Karlsohn, docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, Agneta Stark, företagsekonom och tidigare rektor vid Högskolan Dalarna, och Katarina MacLeod, docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

  – Södertörns högskola har sin identitet i att vara samhällsrelevant, i bred mening. Vi ska vara en viktig aktör och röst i samtalet och samhället. Vi blir det genom våra studenter som kommer ut i samhället och vi blir det genom vår forskning. Jag hoppas att man efter seminariet känner sig inspirerad, att man tänker nya tankar. Men också att besökarna ställts inför några utmanande frågor, säger Gustav Amberg.


  Seminariet äger rum den 15 januari.
  Plats: Södertörns högskola, MB 416
  Tid: 13-14, efterföljande mingel 14-15.
  Anmälan: Vi ser gärna att ni anmäler er senast 7 januari.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier