Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-01-24

  Södertörns högskola blir del av nordiskt forskningshub

  Re-imagining Norden in an Evolving World (ReNEW) är ett strategiskt samarbete under de kommande sex åren med några av de främsta lärosätena inom den nordiska universitetsvärlden och med generös finansiering av Nordforsk. Södertörns högskola blir enda svenska lärosäte som kommer att delta i detta nätverk inom Nordenforskning.

  Vi ställde några frågor till Norbert Götz, som har varit med om att utveckla ReNEW och som representerar Södertörns högskola i dess styrgrupp:

  Vad är ReNEW?

  – ReNEW är ett program för att skapa synergier mellan olika forskningsmiljöer och utveckla ny och Norbert Götzbanbrytande forskning om Norden. Detta kommer att ske genom att öka kontaktytorna - genom mobilitet, utbyte, konferenser på hög nivå och utbildning - bland sex nordiska universitet i ett strategiskt och världsledande nav som forskar om Norden.

  Vilka fler är en del av detta forskningssamarbete?

  – Det är lärosäten från alla de nordiska länderna och vi är alltså det enda svenska lärosätet som deltar. De övriga är Helsingfors Universitet, Oslo Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School och University of Iceland.

  Varför har Södertörns högskola valts ut som det svenska lärosätet?

  – Tillsammans med Helsingfors Universitet och Universitetet i Oslo har Södertörns Högskola från början varit drivande i att utveckla forskningsprogrammet, och det första planeringsmötet för att skriva ansökan ägde rum i Huddinge. Avgörande för detta var Samtidshistoriska Institutets samarbete med Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors Universitet och mera allmänt Södertörns Högskolas profil i områdesstudier (area studies). Jag har
  alltid poängterat att en särskild uppgift i detta nordiska samarbete för Södertörns Högskola är att lyfta fram överlappningarna med Östersjöregionen och förbindelserna med Östeuropa, och därför är jag mycket glad att CBEES är med i denna kooperation.

  Vad tänker du kan komma ut av samarbetet?

  – Vi blir del av ett världsledande nätverk inom Nordenforskning, som kommer att generera djupare insikter och mera globala perspektiv än de gängse svart-vita klichéerna som präglar inte bara media, utan tyvärr också vetenskapen. Det kommer att påverka forskare inte bara i Norden, utan också i många andra länder, samt politikerna och den offentliga debatten. Programmet kommer inte minst att ha en gynnsam synergieffekt för vår Östersjö- och Östeuropaforskning.

  Vad kommer konkret att utföras inom ramen för ReNEW – i närtid och längre fram?

  Vi har olika tematiska fält som vi arbetar med, och ett tiotal nya doktorand- och postdoc-tjänster kommer att stärka de existerande forskningsmiljöerna som jobbar med dessa. Vid Södertörns Högskola får vi en ny
  doktorand i genusvetenskap och en i historia. Programmet är organiserat i sex arbetsområden, där Södertörns Högskola med mig är ansvarig för forskarutbildning, i synnerhet att organisera en årlig sommarskola som kommer att rotera mellan partnerna. Andra arbetsfält är ett forskar-mobilitetsprogram, workshops och en årlig konferens i nordenstudier, samverkan med det omgivande samhället, ett samarbete med Cambridge University Press för publicering, och en påkostad webbsida som kommer att vara en resurs för alla med intresse av Norden.

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier