Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-05-25

  Södertörns högskola får examensrättighet för master i medieteknik

  UKÄ har beslutat att ge Södertörns högskola rätt att utfärda masterexamen i medieteknik!

  Södertörns högskolas utbildningar inom medieteknik är några av de mest sökta utbildningarna i landet inom det området och sedan tidigare erbjuder vi grundutbildning och magisterutbildning. Nu kompletteras utbudet med en masterutbildning.

  - Det här har varit en ambition länge och det är naturligtvis roligt att det blir verklighet nu, säger Maria Normark,
  ämnessamordnare för medieteknik som skrivit ansökan tillsammans med Martin Jonsson, programsamordnare för magisterprogrammet Interactive Media Design.Martin Jonsson och Maria Normark

  Efterfrågat av branschen – och därmed studenter

  - Vi har märkt att studenterna har börjat fråga efter en masterexamen, fortsätter Martin. Antagligen för att branschen börjat fråga efter det nu. Branschen har ju utvecklats så otroligt mycket och nu efterfrågas högre examina allt mer.

  Att UKÄ (Universitets och högskoleämbetet) nu gav Södertörns högskola tillstånd att utfärda masterexamen tror Martin och Maria beror på att vi lyckats visa att vi har en utbildning med god kvalité och har de kompetenser som behövs för att ge en masterutbildning. Martin fyller i:

  - Sedan är det också en brist på utbildningar på avancerad nivå i Stockholmsregionen med vår profil, som kombinerar design av interaktiva medier, upplevelsedesign och användarforskning.  

  Utbildningarna fokuserar på användarupplevelsen

  Maria håller med:

  - Vår utbildning är ju inte en ingenjörsutbildning även om den är teknisk – vi fokuserar mycket på användarupplevelsen, på design och interaktion. Det vi gör är ju att skapa upplevelser för människor, så vi tittar inte bara på det rent tekniska och funktionella, utan även på det estetiska, på värderingar, normkritisk design, reflekterar över konsekvenser, hur vi kan stärka olika grupper genom designen, och så vidare.

  För Södertörns högskola innebär masterrättigheterna att ämnet medieteknik kan stärkas ytterligare. Utbildningen kan göras ännu bättre och de studenter som studerar här nu kan erbjudas en fortsättning. Masterutbildningen kommer precis som den ettåriga magistern att ges på engelska och Maria och Martin ser det som troligt att ungefär hälften av studenterna på den kommande utbildningen kommer från utlandet.

  Nästa steg är forskarutbildning

  Målsättningen är att dra igång programmet hösten 2019 och alltså kunna utexaminera de första masterstudenterna två år senare.

  Martin och Maria är som en före detta politiker uttryckte det; stolta men inte nöjda. Nästa steg är en forskarutbildning.

  - Vi har redan doktorandavtal med flera universitet men det är viktigt för oss med så många studenter att kunna erbjuda en utbildning hela vägen själva, säger Maria. Det är helt klart nästa steg!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier