Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-10-31

  Södertörns högskola får tillstånd för ett nytt forskarutbildningsområde

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskapliga studier.

  Södertörns högskola har sedan 2010 haft fyra forskarutbildningsområden: Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier och Politik, ekonomi och samhällets organisering. Den 29 december ansökte högskolan om examensrättigheter i ännu ett område, utbildningsvetenskapliga studier. Nu har UKÄ genomfört en utredning och tog sitt beslut den 25 oktober, Södertörns högskola ges tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom utbildningsvetenskapliga studier.

  Kerstin Cassel, prorektor på Södertörns högskola- Beslutet betyder mycket för Södertörns högskola, vi får fler och fler tillstånd och det är alldeles lysande förstås. Just det här tillståndet är väldigt bra för lärarutbildningen eftersom ger dem forskarförankring i det nya forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier. Det är också bakgrunden till att vi ansökte om examenstillståndet, säger Kerstin Cassel, prorektor med ansvar för forskarutbildningsfrågor.

  Tillståndet söktes med forskarutbildningsämnena pedagogik och svenska som grund men det betyder inte att området enbart kommer bestå av dessa ämnen i framtiden.

  - Det finns fler ämnen som kan ingå i det här forskarutbildningsområdet. Vi har andra ämnen på högskolan  som har utbildningsvetenskaplig profil på sina avhandlingar. Så det finns verkligen ett stort behov av området och det känns väldigt lyckat att vi har fått tillståndet, berättar Kerstin.

  Om allt vill sig väl beräknas de första doktoranderna inom området antas den första september 2018 tillsammans med de övriga områdenas doktorander. Men innan dess är det mycket som ska förberedas. Härnäst ska det nya området skapas och en akademisk styrgrupp ska sättas ihop.

  Vill du veta mer om det nya forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier?

  Den 8 november klockan 14–16 arrangerar svenskämnet och pedagogikämnet ett högre seminarium om det nya forskarutbildningsområdet.

  Du kan också läsa beslutet i sin helhet på UKÄ:s hemsida.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier