Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-11-10

  Södertörns högskola i samarbete med Dramaten

  I november månad kommer det att hållas två föreläsningar av professorer från Södertörns högskola i samband med uppsättningen av Oidipus/Antigone på Dramaten.

  Hans Ruin

  Först ut är Hans Ruin, professor i filosofi på Södertörns högskola som håller föreläsningen ”Tragedins lärdom - begär och vetande hos Oidipus” den 17 november. Föreläsningen ger en kort introduktion till Sofokles och den grekiska tragedin, med särskild tonvikt på Kung Oidipus och hur den har lästs av några moderna uttolkare.

  Läs mer i Facebook-evenemanget eller på Dramatens hemsida.

  Cecilia Sjöholm

  Därefter, den 29 november, håller Cecilia Sjöholm, professor i estetik på Södertörns högskola, föreläsningen ”Den gränslösa Antigone.” Föreläsningen handlar om Antigone som har blivit symbol både för feministisk kamp och fascistisk kyla, för politisk handlingskraft och oresonlig kompromisslöshet; var tid finner sin Antigone. Hon väcker både beundran och rädsla. Det finns något djuriskt och gränslöst över gestalten som fortsätter att väcka vår fascination. Hur ser vi denna gränslöshet idag?
  Läs mer i Facebook-evenemanget eller på Dramatens hemsida.

  Föreläsningarna kan ses separat eller som en introduktion till den föreställning som följer. Båda föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla.

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier