Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-10-24

  Södertörns högskola och Fryshuset inleder samarbete

  Södertörns högskola inleder ett samarbete med Fryshuset. Samarbetet bygger på ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolans forskare och studenter, främst på programmet socialt arbete med storstadsprofil, samt Fryshusets personal, deltagare och elever. Syftet är att skapa förutsättningar för nya, innovativa lösningar på vår tids stora sociala utmaningar.

  – Om den ena halvan utgörs av Fryshusets specifika erfarenheter och kunskaper kring den verklighet många unga lever i idag och den andra halvan utgörs av Södertörns högskolas vetenskapliga kompentenser blir det en dynamisk helhet, säger Jonas Lindström, lektor i socialt arbete på Södertörns högskola.Jonas Lindström

  Jonas Lindström har tillsammans med Lotta Lundberg, Chef Fundraising & näringslivssamarbeten på Fryshuset, tagit initiativ till det samarbete som nu inleds. Målet med samarbetet är att hitta kontinuerliga och långsiktiga samverkansformer för att ta ett helhetsgrepp om samhällsproblem som segregation och utanförskap.

  Nya insikter och kontakter för Södertörns högskolas studenter

  – Fryshuset i över 30 år har varit en viktig aktör när det gäller sociala frågor och har sedan länge etablerad samverkan med såväl näringslivet som civilsamhället. Samarbetet med Fryshuset öppnar många dörrar till såväl kontakter som praktiska insikter för våra studenter i hur socialt arbete kan bedrivas, fortsätter Jonas Lindström.

  En annan viktig del i samarbetet är att välkomna Fryshusets elever till Södertörns högskola så att de får träffa högskolestudenter och får veta mer om hur det är att läsa på högskola.  

  Fryshuset– Vi är glada över det här samarbetet som kommer att ge både studenter på Södertörns högskola och Fryshusets mångfald av deltagare möjligheter att bredda sina nätverk och ta del av såväl akademiska som praktiska utmaningar, säger Rita Criborn Krafft, utvecklingschef på Fryshuset.

  Det första konkreta exemplet på samverkan startar i december då studenterna som läser termin sju i socialt arbete med storstadsprofil åker till Fryshuset i Husby för att lära sig mer om förebyggande socialt arbete i storstaden.

  – Jag är oerhört glad över att detta blir av och att det inte stannade vid visionära samtal, avslutar Jonas Lindström.

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier