Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-06-18

  Södertörns högskola samtalar i Almedalen

  Under Almedalsveckan 2018 bidrar Södertörns högskola med forskning och expertis, både vid egna och andra organisationers arrangemang. Under torsdagen arrangerar vi högskolans egna evenemang ”Södertörn samtalar”.

  AlmedalenSödertörn samtalar – Tema: ”100 år av svensk demokrati – men hur mår demokratin idag?”

  Torsdag den 5/7 samtalar forskare från Södertörns högskola kring ett tema ur olika aspekter och i olika former.

  Plats: Sal B51, plan 5, B-huset,Cramérgatan 3, Uppsala universitet
  Program:
  Frukost från 8.30 för de 50 första besökarna.

  • 9.00 Rösträtten hundra år: Vad hände 1917-1921 och vad betydde det för den svenska politiska kulturen? Historikerna Torbjörn Nilsson och Kjell Östberg samtalar om vad som ledde fram till det historiska beslutet 1918 om allmän och lika rösträtt.

  • 10.00 Populismen idag – om nordiska högerradikala partier Statsvetare Ann-Cathrine Jungar resonerar kring framväxten av högerradikala partier i Europa och framförallt i Norden. Varför har de växt sig starka? Hur hotar deras framväxt våra så kallade grundmurade demokratiska rättigheter och värderingar?

  • 11.00 Almedalen som fenomen - fokus val och valrörelse Statsvetare Jenny Madestam och Lena Lid Falkman, Handelshögskolan, pratar med Olle Wästberg om Almedalen som fenomen. Hur har partiledarna agerat i Almedalen och hur har Almedalen som arena för demokrati utvecklas under de 50 år den funnits?

  • 13.00 Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Polisen – kris i statsförvaltningen eller medborgarskapet? Statsvetarna Jenny Madestam och Therese Reitan möter juristerna Susanna Eriksson och Andreas Pettersson i ett samtal om vad som händer i den svenska statsförvaltningen. Vad händer med demokratin om myndigheterna styrs av andra värden än grundlagen?

  • 14.00 Politisk retorik i en polariserad värld Retorikexperten Fredrik Söderquist analyserar hur språket hos politikerna förändrats i en tid med hårdvinklade, kortfattade twitter-uttalanden. Fredrik kommer även att kort analysera de politikertal som hållits hittills under veckan och ge sin syn på den retoriska skickligheten hos respektive talare.

  • 15.00-16.15 Vetenskapsförnekelse och kunskapsresistens i klimatfrågan – hur påverkas demokratin? Varför omsätts inte alltid kunskap i politisk handling, när tydliga politiska mål är uppsatta? Vilken roll spelar media i sammanhanget? Hur kan debatt och beslutsfattande förbättras? Professor Michael Gilek och Mikael Karlsson, KTH, samtalar med politiker och journalister, bland annat Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör på Expressen.

  Läs mer om alla de evenemang Södertörns högskola närvarar vid på sh.se/almedalen

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier