Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-10-22

  SÖFREs styrelse kallar till extrainsatt årstämma

  Den 20 november klockan 16.00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta årsstämma äga rum i sal MB416.

  På den extrainsatta årsstämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2019 att väljas. Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta årsstämman.

  Som ordinarie SÖFRE-medlem har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under år 2018. Det är viktigt att du som medlem deltar på stämman och gör din röst hörd för att rösta fram den bästa styrelsen för verksamhetsåret 2019. Tänk på att du som medlem kan göra skillnad för hur föreningen kommer att drivas.

  Är du en del av SÖFREs styrelse 2019?

  Sista dagen för ansökning till styrelsen via valberedningen är söndagen den 30 oktober. För mer information om hur du söker samt valberedningens arbete gå in på: http://www.sofre.se/rekrytering/

  Där kan du även läsa SÖFREs stadgar och befattningsbeskrivningar för styrelseposterna.

  Du kan även nominera kandidater till valberedningen, detta för att hjälpa valberedningen så att de inte går miste om några guldkorn! Det kan du göra här senast 23 oktober!

  Handlingar

  Handlingarna behandlar de stadgeändringar styrelsen föreslår, motioner som medlemmar föreslår samt ger en grundläggande sammanställning och presentation av kandidaterna till styrelsen. I handlingarna hittar du även en guide för den extrainsatta årsstämman.

  Motions- och propositionsstopp är den 13 november!

  Frågor skickas till ordforande@sofre.se eller se http://www.sofre.se/rekrytering/ för mer information.

  SÖFRE årsstämma

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier