Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2016-09-01

  Språkundervisning för asylsökande läkare

  Sverige har, inte minst under det senaste årets stora flyktingström, tagit emot människor med stor kompetens inom många olika områden. Kompetens som inte tas tillvara då de långa asylprocesserna gör att både undervisning i svenska och eventuell legitimering dröjer, eftersom människor utan uppehållstillstånd inte är berättigade till sådan undervisning. Södertörns högskola medverkar just nu i ett samverkansprojekt där 18 nyanlända läkare får intensivutbildning i svenska och svensk medicin.

  Sten Lindahl, pensionerad professor vid Karolinska institutet, tog i våras eget, privat, initiativ till att få till stånd en intensivutbildning för nyanlända läkare under tiden de väntar på asyl. Sten tog kontakt med Södertörns högskola, där Stina Hållsten, lektor i svenska, engagerat sig i projektet.

  – Vi drog igång en process med att organisera och få medfinansiärer till det här projektet som vi kände stämde väl överens med Södertörns högskolas kompetens och inriktning, berättar Stina, som även hon ägnat en hel del fritid åt projektet.

  Studerar svenska som andra språk och medicinsk svenska

  Från Tillväxtverket och Länsstyrelsen fick de pengar som finansierade halva språkkursen och Södertörns högskola sköt till den andra halvan för att betala lokaler och lärare.

  – Lärarna, som är specialiserade på svenska som andra språk och till och med medicinsk svenska har visat engagemang långt över vad de anställdes för. Bland annat ordnat knytkalas för alla studerande, säger Stina.

  Gruppen som valts ut för att gå utbildningen är 18 personer, de flesta från Syrien och Irak. Många är specialistläkare men även några tandläkare och medicinstuderande valdes ut av Migrationsverket. Under våren har gruppen gått en åtta veckor intensivkurs i svenska och under sommaren vidtog en lika lång kurs i medicin. Även den kursen ges på svenska, och parallellt med den kursen ges fortsatt språkstöd ett par gånger i veckan.

  Målet är svensk läkarlegitimation

  – Målet är att dessa personer i höst ska kunna söka svensk läkarlegitimation, säger Stina. Och det är en otroligt motiverad och engagerad grupp, så vi tror och hoppas att det ska gå vägen!

  -----------------------------------------------------

  Kurs i svenska för asylsökande läkare

  "Det här är ett steg in"

  Det är dagen före den svenskaste av alla högtider,midsommarafton. I en annars ganska tom högskola som andas sommarlov och semester kliver jag in i ett rum i Primus-byggnaden och atmosfären ändras helt. Här är det full aktivitet, full koncentration och höga ambitioner. Under en rast intervjuar jag Hosama, Mohammed och Mustafa som idag har lektion i svenska med Maria Danielsson.

  Och intervjun som görs på svenska går utmärkt, vilket i sig är ett riktigt bra betyg till både elever och lärare. För precis som Mustafa Ali Shareef, ortopedläkare, säger:

  – När jag började här i våras kunde jag ett par ord svenska. Nu kan jag prata såhär och föra diskussioner. Jag är jätteglad.

  Vill börja jobba så snart det går

  Mustafa har precis som Hosama Aldeen Jareda, sjuksköterska, och Mohammed Al Nussirie, barnläkare, varit i Sverige i åtta månader. Hosama är från Syrien och Mohammed och Mustafa från Irak. Alla tre har bara gott att säga om initiativet och utbildningen.

  Kurs i svenska för asylsökande läkare

  – Jag är jättetacksam. Vi behöver den här utbildningen för att kunna få jobba, det är ett steg in. Jag vill börja jobba så snart det går, för att inte glömma viktig kunskap, säger Hosama.

  Mohammed håller med:
  – Det här är jätteviktigt för oss. Vi vill jobba och göra rätt för oss, komma in i det svenska samhället och börja ge tillbaka.

  Slöseri med tid att bara sitta och vänta på asylboende

  Alla tre framhåller också hur gruppen betytt mycket för dem ur en social aspekt. De har kontakt med varandra utanför lektionstid och har träffats för att fika eller bara prata. Att komma ifrån den tristess och väntan som ofta präglar livet i asylboendet har varit väldigt viktigt. Som Hosama uttrycker det:

  – Det är slöseri med tid att bara sitta och vänta.

  På lektionen som Maria Danielsson håller läser de artiklar ur SODA – Södertörns högskolas studentkårs tidning. Gruppen tittar på olika verbformer och diskuterar kring dessa. Jag tar bilder och säger sedan hejdå.

  Om allt går som det är tänkt ska specialistläkarna i oktober gå igenom socialstyrelsens examinering, och övriga ska gå en annan väg för att kunna få stanna och jobba i Sverige. Då kan vi alltså få 18 nya välutbildade, språkkunniga, ambitiösa nyanställda i den vårdapparat som så väl behöver personal. Tala om en satsning där alla är vinnare.

   

  Fakta om utbildningen

  • Gruppen som består av 18 asylsökande har först fått gå en två månader lång intensiv i kurs i svenska på Södertörns högskola. Här hKurs i svenska för asylsökande läkarear
   ingått stöd av en logoped.
  • Efter det har de fått en tre veckor lång introduktion till
   svensk sjukvård samt en månads kurs i psykiatri kombinerat med fortsatt utbildning i svenska, anpassad för läkare. Under sommaren har deltagarna gått kurser i anatomi, rörelselära, anatomi, rehabilitering och klinisk fysiologi.
  • Att utbilda en läkare kostar drygt fyra miljoner för samhället. Enligt beräkningar som bland annat fackförbundet Saco gjort kostar det runt 300 000 att validera en utländsk akademikers examen.

   Läs även gärna artikeln i DN om initiativet.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier