Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-11-06

  Stefan Svallfors ny huvudsekreterare på Vetenskapsrådet

  Stefan Svallfors, professor i Sociologi, på Södertörns högskola har fått en ny tjänst som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet. – Det jag hoppas ska bli roligt med min nya tjänst är de internationella samarbeten som Vetenskapsrådet gör och som är en stor fördel för forskningen, säger han.

  Stefan SvallforsDen 1 januari nästa år tillträder Stefan Svallfors sin nya tjänst på Vetenskapsrådet. En tjänst han kommer ha i sammanlagt sex år och under den tiden kommer han vara tjänstledig från Södertörns högskola.

  – Det som lockade mig med tjänsten som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet var en möjlighet att göra något nytt och viktigt utan att för den delen lämna det jag brinner för, säger han.

  Själv ser han som sin viktigaste uppgift i sin nya tjänst att slå vakt om forskningens integritet.

  – Forskningen ska vara autonom och fri eftersom det ger de bästa resultaten, säger Stefan Svallfors.
  Som en del att slå vakt om forskningen kommer han i sin nya tjänst att arbeta med det forskningsfinansiella systemet som han tycker fungerar väl och där uppgiften kommer vara att underhålla.

  Stefan Svallfors arbetsuppgifter kommer även innefatta en del forskningspolitik och forskningsinformation.
  – Jag hoppas även kunna fortsätta med det arbete som redan påbörjats med Institutet för Framtidsstudier där forskare möter praktiker, säger han.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier