Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2014-10-22

  Förvaltningsakademin och biblioteket får stora anslag från Riksbankens Jubileumsfond

  Tre forskningsprojekt har fått anslag på totalt 12,9 miljoner kronor.

  Bengt Jacobsson9,4 miljoner kronor till forskning om granskningssamhället

  Vi lever i ett granskningssamhälle. Trots det är kunskaperna om den ökande granskningen begränsade. Det är ett problem eftersom granskningarnas utformning kan ha stor betydelse för verksamheters utformning och styrning.

  Ett stort forskningsprojekt ska undersöka konsekvenserna av det framväxande granskningssamhället och undersöka på vilket sätt som olika slag av granskningar under senare decennier har organiserats i den svenska staten. Skillnader och likheter i organiseringen ska också förklaras. Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola, leder projektet “Organizing for Auditing. An Essential Element in Governance” som har fått 9.4 miljoner kronor i anslag från Riksbankens Jubileumsfond i utlysningen om styrning och granskning.

  Projektet är ett samarbete mellan organisationsforskare vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola och statsvetenskapliga miljöer vid universiteten i Stockholm och Göteborg. Samarbetet bygger vidare på det som har ägt rum inom ett tidigare RJ-program: “Regeringskansliet och samhällets organisering” (Reko). Projektet bygger på och integrerar två teoretiska traditioner: institutionell organisationsteori och historisk institutionalism.

  - Vi är fantastiskt glada över att på detta sätt ytterligare kunna stärka forskningen vid Förvaltningsakademin, och samtidigt utveckla det samarbete som har byggts upp med andra kvalificerade forskarmiljöer i landet, säger Bengt Jacobsson.

  Riksbankens Jubileumsfond om anslaget.

  Mer om Förvaltningsakademin.

  Svenskt översättarlexikon - nationell biobibliografisk databas

  Databasen Svenskt översättarlexikon (SÖL) syftar till att öppna ett helt nytt fält för forskningen - översättningens roll i svensk litteratur-, språk- och kulturhistoria.

  SÖL är en tekniskt innovativ öppen databas som utvecklats på Södertörns högskolebibliotek. Den tillgängliggör för första gången på ett metodiskt sätt information om svenska och finlandssvenska översättare och deras verk varvid tidigare okända nätverk, traditioner och processer framträder. För att göra hela fältet från medeltid till 1900-talet synligt och tillgängligt för forskningen behöver lexikonets omfång växa från nuvarande ca 200 artiklar till omkring 500. Till detta har projektet fått 3,1 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond i utlysningen Infrastruktur för forskning. Projektledare är Lars Kleberg, professor emeritus i ryska vid Södertörns högskola.

  Riksbankens Jubileumsfond om anslaget.

  Länk till Svenskt översättarlexikon.

  Katalogisering av äldre dissertationer

  År 2003 donerades en stor samling äldre dissertationer (totalt ca 15.000 st) till Södertörns högskolebibliotek. Ett projekt med syfte att slutföra katalogiseringen av dessa och göra dem tillgängliga på ett sätt som tillgodoser modern forsknings behov, i Sverige och internationellt. Det har fått 405 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond i utlysningen Infrastruktur för forskning. Projektledare är Jan Hjalmarsson.

  Riksbankens Jubileumsfond om anslaget.