Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-06-25

  Sveriges forskningsbibliotek tar ställning för öppen tillgång

  Svenska universitet och högskolor har sagt upp tidskriftsavtalet med Elsevier.

  Parterna kommer inte överens om en hållbar prismodell vid övergången till öppen vetenskap. Beslutet är taget på nationell nivå, med stöd av rektorer vid de svenska universiteten och högskolorna.

  Avtalet sägs upp från och med 30 juni i år och omfattar ca 1 900 tidskrifter. Du har via biblioteket fortfarande tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 och 30 juni 2018. Artiklar som publiceras efter 30 juni 2018 finns däremot inte tillgängliga i fulltext. Dessa artiklar kan du beställa via bibliotekets fjärrlåneformulär.

  För mer information kontakta biblioteket genom att e-posta biblioteket@sh.se.

  Läs mer om uppsägningen av avtalet med Elsevier i Kungliga bibliotekets pressmeddelande
  Läs mer om avtalet med Elsevier upphör: frågor och svar

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier