Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-05-27

  Talboksstudent? Kolla höstterminens litteraturlistor.

  Nu ska litteraturlistorna till höstterminens kurser finnas klara. Dags att beställa nya talböcker via biblioteket om något saknas i Legimus.

  Du som är talboksanvändare och studerar på SH eller RKH - se till att du så snart som möjligt kontrollerar om din obligatoriska litteratur finns i talboksform.

  Med stor sannolikhet finns mycket redan tillgängligt i den nationella katalogen Legimus, men det är viktigt att du kontrollerar nu, eftersom det kan ta upp till åtta veckor att få en ny titel inläst. Mejla bibliotekets talboksservice på talbok@sh.se om du saknar någon obligatorisk titel. Du kan leta i bibliotekets sökverktyg SöderScholar (håll utkik efter Legimusloggan) eller direkt i det nationella onlinebiblioteket Legimus.

  Är du student på SH eller RKH och har behov av talböcker men ännu inte tillgång till att ladda ner från Legimus? Ta kontakt med bibliotekets talboksservice så hjälper vi dig med inloggningsuppgifter och att komma igång. Som student med läsnedsättning har du rätt att få din obligatoriska kurslitteratur framställd som talböcker.

  Länk till bibliotekets sida om talboksservice.
  Länk till Legimus.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier