Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-01-10

  Teater som ett kitt mellan utbildningar

  Under hösten 2017 har Polisutbildningen och programmet Socialt arbete med storstadsprofil (numera Socionomprogrammet med storstadsprofil) haft ett samarbete som utgår från en teaterföreställning. Studenterna har tillsammans sett pjäsen Klipp Han på Dramaten som är producerad i samarbete med Fryshuset.

  Klipp han - Rosh medverkar i föreställningen. Föreställningen Klipp han handlar om det eskalerande våldet i några av landets förorter, ett tema som är intressant för studenter på både Polisutbildningen och programmet Socialt arbete med storstadsprofil. Studenterna har tillsammans sett föreställningen och därefter träffats i mindre arbetsgrupper och diskuterat föreställningen utifrån ett antal frågeställningar. Samarbetet avslutades med en föreläsning och samtal med polisen Christoffer Bohman, biträdande områdeschef i Järva. Christoffer betonade vikten av ett djupare samarbete mellan olika organisationen och myndigheter för att kunna hantera situationen i utsatta områden vilket visar på nyttan av att ha samarbeten mellan programmen. 

  Detta samarbete mellan utbildningarna har sitt ursprung i ett annat samarbete, nämligen det mellan Dramaten och Södertörns högskola. Syftet med det samarbetet är att studenter och medarbetare på högskolan ska kunna använda teaterföreställningar som ett sätt att få nya och djupare perspektiv kring bland annat demokrati, beteende, attityder, fördomar, normer och rutiner.

  - Genom att uppleva en teaterföreställning kan många av våra sinnen aktiveras och ge oss abstrakt och konkret information vilket påverkar oss både kognitivt och känslomässigt. Vi vet nämligen att ju fler sinnen som vi aktiverar vid inlärning ju starkare blir också retention, det sitter djupare. Ibland framförs åsikter att vi skall vara logiska och inte emotionella, men jag ser ingen motsättning mellan känslor och logik. Tvärtom är den ena en förutsättning för den andra. Motsatsen till känslig är okänslig, motsatsen till logisk är ologisk, berättar Bi Dahlborg Reichel som är Adjunkt i estetiska lärprocesser som tillsammans med Magdalena Elmersjö, lektor i Socialt arbete, varit ansvarig för samarbetet mellan Polisutbildningen och programmet Socialt arbete med storstadsprofil.

  Förhoppningsvis kommer det att ske ett nytt samarbete till våren med ytterligare program involverade.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier