Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-05-15

  Utställning i biblioteket: FN:s globala mål för hållbar utveckling

  Biblioteket ställer under maj ut 17 kuber som representerar vart och ett av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling, i Sverige även kallade de globala målen.

  Alla medlemsländer i FN har, genom Agenda 2030 för hållbar utveckling, förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

  Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att:

  • agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
  • ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

  På utställningen hittar du QR-koder, som leder till mer information om målen och Södertörns högskolas arbete med dessa. Du kan även testa din egen klimatpåverkan och få konkreta tips på hur du kan bidra i ditt liv.

  Lästips finns på bibliotekets startsida, där du just nu hittar en snurra på temat. Finns också på bibliotekets Facebooksida.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier