Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-01-18

  Ansök som doktorand på Södertörns högskola!

  Södertörns högskola utlyser just nu sjutton doktorandtjänster för 2018. Sista ansökningsdag är den 15 februari.

 • 2018-01-09

  Disputationer som skedde i december

  Under december månad disputerade fem av Södertörns högskolas doktorander: Josefine Larsson i miljövetenskap, Roman Horbyk i media- och kommunikationsvetenskap, Karin Jonsson i historia, Julia Velkova i media- och kommunikationsvetenskap och Natasja Börjeson i miljövetenskap.

 • 2017-08-22

  Södertörnprofessor släpper ny bok

  Kulturbegreppet hör till de mest komplicerade, mångtydiga och omstridda som finns men är också centralt i både forskning, politisk debatt och vardagsliv. Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, har skrivit en ny bok ”Defending Culture: Conceptual Foundations and Contemporary Debate”. Boken är ett resultat av ett "RJ Sabbatical”-anslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget gjorde det möjligt att i 15 månader arbeta med att syntetisera och vidareutveckla tidigare utspridda tankar och analyser till en samlad text.

 • 2017-04-24

  Forskningsprojekt avslutas med boksläpp: Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half

  Forskningsprojektet ”Narratives of Europe” avslutas nu med en högaktuell bok, Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half, som i nu ges ut av det brittiska förlaget Intellect Press. Projektet startade 2012 med stöd av Östersjöstiftelsen och syftet med projektet var att undersöka hur Europa identifieras i berättelser från sin östra del.

 • 2015-09-23

  Södertörns högskola på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2015

  Södertörns högskola bjuder på kunskap under Bokmässan i Göteborg den 24-27 september 2015. Häng med på #kunskapsresan!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier