Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...9

 • 2017-05-23

  Disputation: Större risktagande och sämre aptit – även fiskar påverkas av antidepressiv medicin

  Hundratusentals svenskar tar läkemedel mot depression – men preparaten går ofta rakt genom kroppen och via avloppsystem och reningsverk ut i sjöar och andra vattendrag. I sin doktorsavhandling ”Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors in the Environment – Effects of Citalopram on Fish Behaviour” ser Martin Kellner tydliga beteendeförändringar hos fisk som lever i vatten med spår av antidepressiv medicin.

 • 2017-04-24

  Forskningsprojekt avslutas med boksläpp: Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half

  Forskningsprojektet ”Narratives of Europe” avslutas nu med en högaktuell bok, Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half, som i nu ges ut av det brittiska förlaget Intellect Press. Projektet startade 2012 med stöd av Östersjöstiftelsen och syftet med projektet var att undersöka hur Europa identifieras i berättelser från sin östra del.

 • 2017-03-20

  Disputation: Det inkompatibla museet

  I "The Exhibitionary Complex: Exhibition, Apparatus, and Media from Kulturhuset to the Centre Pompidou, 1963–1977" studerar Kim West, kritiker, översättare och forskare i estetik vid Södertörns Högskola, konfrontationen mellan det moderna konstmuseet och informationsteknologiernas utveckling under 1960- och 1970-talen.

 • 2017-03-14

  Ny avhandling om kvinnlig serbisk organisering: Tillit lika viktigt som pengar

  Det är inte bara möjligheten till biståndspengar som påverkar val av samarbetspartner. Tillit är en minst lika viktig faktor.
  Det visar en ny avhandling om kvinnlig serbisk organisering av Sanja Obrenovic Johansson. Hon disputerar i sociologi den 17 mars på Södertörns högskola.

 • 2017-03-08

  Ryska forskare om civilsamhället i Ryssland – på svenska

  För första gången ges svenska läsare möjligheten att få reda på mer om ryska forskare om civilsamhället i Ryssland. Det är Zhanna Kravchenko, Docent i Sociologi på Södertörns högskola som har varit redaktör för ett temanummer i Arkiv tidskrift för samhällsanalys, vilket är en open-acess tidskrift, om civilsamhället i Ryssland.

 • 2017-02-07

  Disputation: Levande deltagande ger levande hav

  Världens hav är i kris. Med ett stort internationellt tryck för att skydda dem har den svenska regeringen satt ambitiösa mål för etablering av marina reservat. Beslutsfattare och forskare har höga förväntningar på att lokalt deltagande underlättar etableringen. Men utan verkliga möjligheter för lokalt deltagande att påverka besluten så verkar förväntningarna orealistiska, med allvarliga konsekvenser för legitimitet av miljöskydd.

 • 2016-09-01

  Södertörns Högskola arrangerar internationell sommarskola om hållbar havsplanering

  Havsplanering är ett viktigt verktyg för havens hållbara förvaltning och utveckling. Utmaningarna är dock stora, inte minst vad gäller hur de olika länderna runt Östersjön kan samordna och samarbeta om verksamheter och naturvärden som korsar nationsgränser. Dessa frågor diskuteras och analyseras nu under den veckolånga sommarskolan som Södertörns högskola arrangerar i Klaipeda, Litauen mellan den 29 augusti och 2 september, i samarbete med andra forskningsinstitutioner och universitet i Östersjöregionen.

 • 2016-06-16

  Nytt projekt ska utveckla småföretag i skärgården

  Södertörns högskola är en av parterna i ett nytt projekt som ska utveckla företagandet i skärgården i Sverige och i Finland. Projektet finansieras av Central Baltic-programmet som är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Budgeten är 1,6 miljoner euro, cirka 15,7 miljoner svenska kronor.
  – Vi kommer bland annat att inventera företagsbestånd och affärsmodeller i skärgården, bygga upp en databas för forskning och sprida kunskap, säger Paulina Rytkönen, docent på Södertörns högskola, tillika samordnare för högskolans deltagande i projektet.

 • 2016-06-15

  Sommaruniversitet med Östersjöfokus

  CBSS Summer University på Södertörns högskola. Mellan den 15 och 23 juni studerar 26 studenter från hela Östersjöområdet på en sommarkurs vid Södertörns högskola. Kursen heter Cultural Memory of Europe: East and West och riktar sig i första hand till personer med intresse för att arbeta med sådana frågor.

 • 2016-06-14

  Nyheter om konflikten i Ukraina används som vapen

  Mediernas bild av Ukrainakonflikten är starkt präglad av historiska och kulturella mönster. Det visar en undersökning av hur medier i såväl Ukraina som Ryssland, Polen och Sverige bevakat konflikten. Publiken i de fyra länderna får små möjligheter att förstå den andre och att se konflikten ur olika perspektiv.
  – Konflikten i Ukraina är också ett informationskrig. Vad som händer beskrivs på olika sätt i de fyra länderna och mediebilderna är en viktig del av konflikten, säger Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola i Stockholm.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...9