Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-05-01

  Disputation: Migranter klassificeras utifrån vilket land de kommer ifrån

  Den 5 maj disputerar Jenny Ingridsdotter med sin avhandling “The Promises of the Free World: Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality”. Det ska hon fira med en lång ridtur och en stor fest med gamla cumbiahits!

 • 2017-01-11

  Ny bok: Tillämpad kulturteori

  En alldeles ny kursbok inom kulturteori, redigerad av Jenny Gunnarsson Payne och etnologkollegan Magnus Öhlander, där flera Södertörn-forskare bidragit, finns nu klar. Boken är den första i sitt slag inom etnologi-ämnet.

 • 2013-09-19

  Välkommen till Humanistdagen den 11 oktober!

  Eftermiddag med spännande kortföreläsningar av högskolans humanistiska ämnen.

 • 2013-05-31

  Military chic skapar glapp

  Under kalla kriget växte militära samhällen fram runt Östersjön. I dag har platserna förvandlats till landskap i vänteposition. Storslagna planer finns, men det finns ett glapp mellan planer och människorna som lever kvar i miljöerna, konstaterar Beate Feldmann Eellend i sin avhandling.

 • 2013-03-07

  Välkommen till ett öppet symposium om hermeneutik!

  Den 15 mars bjuder Södertörns högskola in till ett heldagssymposium om Hans-Georg Gadamer och den hermeneutiska traditionen. Föreläsare inom filosofi, idéhistoria, praktisk kunskap, arkeologi, litteraturvetenskap och pedagogik presenterar och diskuterar olika svar på frågan om hermeneutikens aktualitet. De belyser hermeneutiska grundbegrepp som tolkning, förståelse, inlevelse, tradition och erfarenhet. Fri entré!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier